‘Een mooie oude dag voor laatste Uithofapen’

Body: 

De laatste vijf apen verlaten binnen enkele maanden De Uithof, omdat het onderzoek waarvoor ze worden gebruikt per 1 januari moet zijn afgerond. Waar ze naar toe gaan, is nog niet bekend. De Anti Dierproeven Coalitie wil dat deze vijf resusapen een prettige oude dag krijgen en vraagt de UU om ze onder te brengen bij Stichting Aap.

De laatste vijf apen verlaten binnen enkele maanden De Uithof, omdat het onderzoek waarvoor ze worden gebruikt per 1 januari moet zijn afgerond. Waar ze naar toe gaan, is nog niet bekend. De Anti Dierproeven Coalitie wil dat deze vijf resusapen een prettige oude dag krijgen en vraagt de UU om ze onder te brengen bij Stichting Aap.

Morgen komt Robert Molenaar van de Anti Dierproeven Coalitie het verzoek kracht bijzetten door rector Stoof om 13 uur een kerstkaart aan te bieden met daarop het verzoek de vijf apen een gelukkig nieuwjaar te bezorgen. “Wij vinden dat ze een mooie oude dag verdienen. We hebben stichting Aap al bereid gevonden om ze op te nemen. De apen moeten dan wel resocialiseren.”

Openbaar

De beleidsmedewerker die samen met enkele medewerkers voor de rector onderzoekt waar de apen naar toe zouden kunnen gaan, is op de hoogte van de wens. “De Anti Dierproeven Coalitie is via de Wet Openbaarheid van Bestuur te weten gekomen dat er nog vijf apen wonen op de campus van de universiteit en dat het onderzoek met deze apen dit jaar wordt afgerond. We hebben daarover contact gehad met Robert Molenaar onder meer tijdens een rondleiding op 29 september in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium met Stichting Proefdiervrij, Een Dier Een Vriend en de Dierenbescherming. Toen heeft Robert Molenaar namens het ADC de wens uitgesproken om de apen onder te brengen in een groep.”

“Het re-integreren in een grotere groep is een optie die wordt onderzocht”, zegt de beleidsmedewerker die het college adviseert over de proefdieren. “Wij hebben hierover al contact gehad met stichting Aap. Maar er zijn nog twee andere – wetenschappelijke - opties waar naar wordt gekeken. De apen kunnen mogelijk elders worden ingezet voor ander onderzoek. Dan hoeven er voor dat onderzoek geen nieuwe dieren gezocht te worden. Dat past in de afweging over proefdieronderzoek ‘vervangen, verminderen en verfijnen’. Een derde afweging is het euthanaseren van de apen. De hersenen kunnen dan bijvoorbeeld naar de Nederlandse hersenbank waar hersenen van mensen en apen worden opgeslagen voor onderzoek. Op dit moment bevragen we tal van deskundigen hoe zij denken over de verschillende mogelijkheden. Binnen enkele weken zal er een besluit worden genomen.”

Dierproeven

Omdat de tijd dringt voor de apen, richt Molenaar van de Anti Dierproeven Coalitie zich nu op deze dieren. “Uiteindelijk willen we dat dierproeven in het geheel niet meer worden gehouden. Daarover blijven we in gesprek met het college van bestuur.”

Tot de zomer van 2009 woonde er een aantal families java-apen in De Uithof. Deze makaken zijn inmiddels verhuisd naar een nieuw gebouwd onderkomen bij het BPRC in Rijswijk, het grootste primatenonderzoekscentrum van Europa. Biologen die het gedrag van de apen bestuderen, doen dat nu in Rijswijk. De resusapen, die ook tot de makaken behoren, worden voor ander onderzoek gebruikt.

GK

Facebook Twitter Whatsapp Mail