‘Maak rapport Vonk openbaar’

Het rapport over wetenschapper Roos Vonk zou openbaar gemaakt moeten worden, vinden studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze pleiten daarvoor in de Volkskrant. De universiteit weigert.

Hoogleraar Roos Vonk zocht de publiciteit met het beruchte vleeseters-zijn-huftersonderzoek, nog voordat het artikel in een wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd. Diederik Stapel had de data verzameld. Kort daarna viel hij echter van zijn voetstuk en bleek het vleesetersonderzoek onbetrouwbaar.

De Radboud Universiteit berispte Vonk publiekelijk, nadat de commissie wetenschappelijke integriteit een rapport had geschreven over haar handelen. De universiteit bracht een verklaring naar buiten, maar hield het rapport zelf binnenskamers. De studenten van universiteitsraadfractie ASAP vinden dat de universiteit ‘doofpotgeuren’ zou moeten voorkomen.

“In onze regeling staat nu eenmaal dat zo’n rapport niet openbaar is”, zegt een woordvoerder. “Ook een universiteit moet zich aan de eigen regels houden. Je kunt niet tijdens het spel de regels veranderen.”

Gaat de universiteit deze regels aanpassen in het licht van deze affaire? “Dat staat nog niet vast”, aldus de woordvoerder. Hij ontkent noch bevestigt dat de universiteit hierover nadenkt.

De universiteit kwam de laatste maanden geregeld in het nieuws vanwege vermeende censuur. Het college van bestuur besloot namelijk om de openbare nieuwssite van universiteitskrant VOX te schrappen. Dit leidde tot woede bij de VOX-redactie zelf, die zich gebreideld voelde. Ook mocht het blad minder vaak verschijnen. Er worden woensdag opnieuw Kamervragen over gesteld.

De woordvoerder spreekt van “verkeerde beeldvorming”. VOX is onafhankelijk en de situatie is nu eenmaal dat het blad geen website heeft. “Ik nodig u van harte uit om eens naar de campus te komen, dan kunt u zien dat er een open cultuur van debat heerst.”

Advertentie