‘Onder druk presteren studenten beter’

Body: 

Was Cohen het haasje tijdens het premierdebat, nu hadden de partijen het voorzien op demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. De CDA-vrouwe kon maar niet uitleggen hoe bezuinigen op het hoger onderwijs strookt met het verbeteren van de kwaliteit.

Was Cohen het haasje tijdens het premierdebat, nu hadden de partijen het voorzien op demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. De CDA-vrouwe kon maar niet uitleggen hoe bezuinigen op het hoger onderwijs strookt met het verbeteren van de kwaliteit.

Van Bijsterveldt moest het gisteravond tijdens het hoger onderwijs verkiezingsdebat in het Academiegebouw opnemen tegen Alexander Pechtold (D66), Mariëtte Hamer(PvdA), en Tafik Dibi (Groenlinks). Drie partijen die de basisbeurs willen afschaffen, maar geld uittrekken om het (hoger) onderwijs te verbeteren.

Veerman

Het was de dag dat universiteitenvereniging VSNU, de HBO-raad en studentenorganisaties ISO en LSVb samen hun handtekening hadden gezet onder de ‘tien punten’ van de commissie Veerman. Tien punten waarover het hoger onderwijsveld het eens is als het gaat over de toekomst van hun onderwijs. Ook tien punten die mooi aansluiten bij de motie Hamer om Nederland te laten stijgen van de tiende plaats naar een plaats in de top 5 van de mondiale kenniseconomie.

Mooi, reageerden alle partijen dat het onderwijsveld zo eensgezind is, nog mooier als ook het MBO zijn handtekening gaat zetten. De politiek zorgt voor het geld, maar de onderwijsinstellingen moeten onderling de specialisaties verdelen en meer gaan samenwerken, want als instellingen solistisch blijven opereren wordt er geen kwaliteitsverbetering gehaald.

En als dan ook het CDA bereid is extra te investeren……. En toen werd het toch nog een verkiezingsdebat. De partijen probeerden er ook zo veel mogelijk uit te halen met als misschien het meest opvallende punt dat Groenlinks toch maar weer níet de academicus- of wel de hoger onderwijsbelasting wil invoeren, maar toch maar weer wél een sociaal leenstelsel wil in de plaats van de basisbeurs die de partij nog steeds wél wil afschaffen.

Plezier in de studie 

Tofik Dibi van Groenlinks keert zich tegen selectie aan de poort en tegen de trend om studenten zo snel mogelijk klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Daar wil de partij ook in investeren, helaas dat het CDA dat niet wil. PvdA’ster Mariëtte Hamer pleit voor meer onderwijstijd in de volle breedte van het onderwijs, meer onderwijstijd, meer kwaliteit. Ook zij betreurt het dat het CDA “bijna een half miljard bezuinigt op onderwijs”. En ook Alexander Pechtold ontziet Van Bijsterveldt niet. De christendemocraat verdedigt zich door te zeggen dat je onderwijs niet met alleen geld kan verbeteren en ja haar partij bezuinigt.

Instellingen, zo zegt ze, kunnen nog wel besparen op overhead en er wordt gekort op de basisbeurs die nog maar gegeven wordt aan studenten die aan hun eerste studie bezig zijn en niet langer dan nominaal plus een jaar over hun opleiding doen. Want “studenten moeten met meer ambitie studeren. Onder druk presteren ze beter en hebben ze meer plezier aan hun studie.”

In dat laatste kon een student uit de zaal zich wel vinden. Aan studenten mag ook wel wat worden gevraagd. Waarom doen de andere partijen dat niet? En toen ging het over de kwaliteit van het onderwijs dat volgens de zaal slechter is geworden door het huidige bekostigingssysteem: een student levert een instelling geld op bij de inschrijving en daarna pas weer als ze met een diploma dezelfde instelling verlaten.

Hamer wil het bekostigingssysteem best aanpakken als dat helpt, maar ze ziet meer in het ‘gericht investeren in het onderwijs’ en het slechten van grenzen tussen HBO en universiteit: “Als je bij de een begint, zou je je studie bij de ander kunnen afmaken”. Dibi vindt kwaliteit de verantwoordelijkheid van de instelling maar ziet het bekostigingssysteem wel als kwade pier. Van Bijsterveldt ziet een oplossing in het beperken van de duur van de basisbeurs en het aanpakken van de instellingen die niet hun best doen. D66 wil investeren in docenten zodat er voldoende gekwalificeerde docenten zijn om het aantal contacturen drastisch te verhogen.

Het debat werd georganiseerd door de VSNU, de HBO-raad, de LSVb, het ISO en Studium Generale van zowel de Hogeschool Utrecht als de Universiteit Utrecht. Wil je weten wat leden van de verschillende organisaties van het debat vonden, kijk dan op twitter, steekwoord #hodebat.

GK

Het Hoger Onderwijs Persbureau dat voor DUB het landelijke onderwijsnieuws verslaat, heeft de onderwijswoordvoerders van verschillende partijen geïnterviewd:

Mariëtte Hamer (PvdA), 

Tofik Dibi (Groenlinks),

Boris van der Ham (D66),

Marja van Bijsterveldt (CDA),

Jasper van Dijk (SP),

Mark Harbers (VVD)

Facebook Twitter Whatsapp Mail