‘Trots op verandering’

Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert is de afkorting van Vidius. De nieuwe studentenbelangenvereniging beleefde woensdag zijn start met overdag een besturendag en ’s avonds een officiële kick-off.

“Verandering kost tijd. Veel tijd”, memoreerde voorzitter Tjolina Proost op het podium in de aula van het academiegebouw. Ze sprak een zaal vol met bestuursleden van alle mogelijke verenigingen, bekenden en ouders toe die waren gekomen om Vidius te feliciteren. “Maar verandering kan ook veel goeds brengen. Wij zijn trots op verandering. Vidius is er nu voor alle Utrechtse studenten die hulp of ondersteuning nodig hebben. Wij willen het centrale aanspreekpunt zijn voor de hogeschool, universiteit en gemeente.””

vidiusVidius is ontstaan uit USF Studentenbelangen, OOFU, de belangenbehartiger voor de Utrechtse studieverenigingen en LinQ, een organisatie de medezeggenschapsorganen ondersteunt.

Een van de nieuwe activiteiten vond woensdag overdag plaats in Parnassos. Voor het eerst was er een besturendag voor alle verenigingen en studentraadsleden tegelijk. Andere jaren kregen de studie- en studentenvereniging een andere training dan de studentenraadsleden. Christien Reichardt: “Het ging heel goed samen. De belangstelling was met 140 bestuurders meer dan we hadden verwacht.”

De bestuurders kregen diverse workshops. Zo wijdde GroenLinks-gemeenteraadslid Steven de Vries hen in in de kunst van het onderhandelen. Van oud-universiteitsraadslid en nu lid van het ISO-bestuur Max Patelski leerden ze de fijne kneepjes van het netwerken.

Tussen de twee trainingsronden was een debat gepland over de jongste politieke ontwikkelingen op het vlak van het hoger onderwijs onder leiding van de voorzitter van de Utrecht Debating Society Tomas Beerthuis. De bestuursleden bleken in de drukke bar van Parnassos behoorlijk van mening te verschillen over de legitimiteit van de langstudeerboete van staatssecretaris Zijlstra, zelfs over het feit of Zijlstra daarmee ook de huidige studenten mag belasten. Waar de een vond dat “het een goed is dat het goed is dat er een einde komt aan zuipende studenten die vrolijk fluitend drie keer aan een studie beginnen en weer afbreken” of stelde dat “3000 euro over vijf jaar studeren nu ook weer niet zo verschrikkelijk veel geld is en dat een jaar bestuurswerk gemakkelijk is in te plannen”, merkte een ander op “dat het in sommige studies helemaal niet zo gemakkelijk is om bij te verdienen en dat een zo hoge boete best een drempel vormt.”

Meer eensgezindheid was er –misschien niet onverwacht- over de vraag of bestuurders van verenigingen collegegeldvrij moeten kunnen studeren. Vers van de pers meldde LSVb-bestuurslid Jelmer de Ronde dat het erop lijkt dat de Tweede Kamer dit mogelijk gaat maken  

Vanuit de hoek van de studievereniging van Sociale Wetenschappen SGS kwam het geluid dat dit niet meer dan terecht zou zijn: “Als studievereniging verleen je de universiteit een dienst. Zonder ons zou de universiteit stukken duurder uit zijn. En dan zouden ze je bestuursleden daarvoor betalen.”

Helaas constateerden de aanwezige studenten dat de regelingen waarover wordt gesproken exclusief bedoeld zijn voor fulltime bestuurders. Tachtig procent van de studenten die aanwezig waren in Parnassos verrichten op parttime basis bestuurstaken, zo bleek nadat Beerthuis daarnaar vroeg. Hoe moet je omgaan met studenten die deeltijd besturen? Het leidde tot de oproep van De Ronde om daar maar eens met zijn allen over te gaan praten. Het nieuwe Vidius ziet het als zijn taak om in die discussie een belangrijke rol te spelen.

Advertentie