‘Waarom informatiekunde wordt opgeheven? Geen idee!’

Body: 

Ze hebben een meer dan gemiddeld rendement, hun onderwijs is kostendekkend, en hun afgestudeerden zijn gewild op de arbeidsmarkt. Dat juist Informatiekunde het voornaamste slachtoffer dreigt te worden van de nieuwe koers van de faculteit Bètawetenschappen, stuit dan ook bij staf en studenten op onbegrip.

Ze hebben een meer dan gemiddeld rendement, hun onderwijs is kostendekkend, en hun afgestudeerden zijn gewild op de arbeidsmarkt. Dat juist Informatiekunde het voornaamste slachtoffer dreigt te worden van de nieuwe koers van de faculteit Bètawetenschappen, stuit dan ook bij staf en studenten op onbegrip.

“Voor het feit dat de faculteit moet bezuinigen, heb ik alle begrip”, zegt onderwijsdirecteur Jeroen Fokker, die zojuist de studenten heeft bijgepraat. “Maar het besluit om Informatiekunde op te heffen heeft niets met geld te maken. Dat is genomen omdat wij niet in het bètaprofiel zouden passen. Ik begrijp absoluut niet waarom uitgerekend op dit moment zo’n principieel standpunt over het profiel van de faculteit moet worden ingenomen. Het ging er toch om de faculteit weer financieel gezond te maken?”

Geen definitie

Departementshoofd Arno Siebes van Informatica is het met Fokker eens. “Het is heel verwarrend dat die twee dingen in het visiedocument door elkaar lopen. Aan de ene kant moet er worden bezuinigd, maar tegelijkertijd wil de faculteit focusseren in de richting van een typisch bètaprofiel. Het een heeft toch niets met het ander te maken? Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik mis in het stuk de argumentatie waarom informatiekunde niet in het bètaprofiel zou passen.”

Siebes kan wel een argument bedenken. “Je zou kunnen zeggen dat Informatiekunde de enige opleiding binnen Bèta is, waarvoor ook studenten zonder wiskunde B kunnen kiezen. Maar ik kan even gemakkelijk beargumenteren dat we juist wel een echte bètaopleiding zijn. Kennelijk bestaat er een idee over wat ‘bèta’ is. Maar in het visiedocument staat geen definitie. Gevolg is dat wij ons niet kunnen verweren omdat we niet goed weten waartegen we ons moeten verweren.”

Valorisatie

Fokker vraagt zich bovendien af wat alle mooie woorden over valorisatie waard zijn, als juist een opleiding die meer dan veel andere bètaopleidingen bijdraagt aan de toepassing van fundamentele kennis, wordt beëindigd. “Onlangs hebben afgestudeerden van ons met met hun website "Yunoo.nl" de verkiezing ‘website van het jaar’ gewonnen. En dat was niet de eerste keer. Kennelijk vindt men valorisatie in Utrecht wel belangrijk, maar toch ook weer niet zo heel belangrijk.”

Waarom stopt men met Informatiekunde als het rendement goed is en afgestudeerden veelgevraagd, wilde een student eerder op de middag weten. Het antwoord van Fokker sprak boekdelen over de frustratie binnen Informatiekunde. “Wij weten allemaal dat ons onderwijs goed is en dat er een schreeuwende behoefte is aan onze afgestudeerden. Wíj weten het, maar helaas weet het faculteitsbestuur het nog niet.”

Elders welkom

Siebes en Fokker houden zich voorlopig vast aan de tamelijk vage formulering in het visiedocument, die suggereert dat een voortzetting van Informatiekunde buiten de Bètafaculteit nog wel tot de mogelijkheden behoort. Siebes: “Over die optie is tot nu toe niet gesproken, maar wij gaan hem zeker onderzoeken. Voorwaarde is dat onze docenten dat een zinvolle stap vinden, maar als dat zo is, dan ga ik niet zitten afwachten. Waarom zouden we als succesvol onderdeel dat zichzelf kan bedruipen, niet elders binnen de universiteit welkom zijn?”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail