‘Zet studenten in Vogelaarwijken’

Body: 

Woningcorporaties moeten studenten vestigingen in leegstaande wooncomplexen in Vogelaarwijken, stelt D66 Kamerlid Kees Verhoeven. Hij wil dat minister van volkshuisvesting, Piet Hein Donner, hierover gaat praten met woningbouwcorporaties.

Woningcorporaties moeten studenten vestigingen in leegstaande wooncomplexen in Vogelaarwijken, stelt D66 Kamerlid Kees Verhoeven. Hij wil dat minister van volkshuisvesting, Piet Hein Donner, hierover gaat praten met woningbouwcorporaties.

In 2015 is er een landelijk tekort van 44.000 kamers. Kees Verhoeven wil daarom maatregelen nemen om meer studentenwoningen te creëren. Ook de gemeente Utrecht heeft te maken met de groeiende vraag naar studenten kamers. “Wij worstelen als stad met de huisvesting van studenten”, vertelt Erlijn Mulder, voorlichter van de wethouder Harrie Bosch van wonen. “We zouden graag studenten willen vestigen in leegstaande kantoorpanden, maar de landelijke wetgeving zorgt ervoor dat dit moeilijk te realiseren is.”

Utrecht kent vijf Vogelaarwijken: Hoograven, Ondiep, Zuilen oost, Overvecht en Kanalen eiland. In deze wijken wil de gemeente studenten juist weren om zich in zelfstandige woning te vestigen. “Het gaat er niet om dat wij geen studenten in de wijk willen, maar dat we de wijken leefbaar willen houden”, legt Mulder uit. “Wanneer er te veel studentenwoningen in een straat komen zorgt dit voor een negatief effect en sociale cohesie.” Om de Vogelaarwijken te helpen, gelden er extra strenge regels om de balans in de wijk te verbeteren.

 De gemeente wil in de Vogelaarwijken wel meer gebruik maken van leegstaande kantoorpanden en andere gebouwen die geen woonbestemming hebben. “Wanneer de wetgeving op dit punt versoepelt, kunnen we meer studenten huisvesten en worden de panden actief gebruikt”, verklaard Mulder. Een studentenflat zorgt volgens haar niet voor sociale cohesie binnen de wijk, omdat alle bewoners van de flat ongeveer hetzelfde leefritme hebben.

 Verder probeert de stad het aanbod van studentenkamers zo groot mogelijk te houden door een betere doorstroming van starters. Door meer woningen te bouwen voor starters wordt de drempel voor een eigen woning lager. Hierdoor zullen de starters minder lang in hun studentenkamer blijven zitten en komen deze kamers dus sneller vrij.

TG      

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail