Aanpak misbruik uitwonendenbeurs nog strenger

Het kabinet Rutte wil de boete voor fraude met de basisbeurs voor uitwonende studenten dubbel zo hoog maken als het oude kabinet voorstelde. Wie twee keer in de fout gaat verliest zijn recht op studiefinanciering en kan worden vervolgd.

Om een hogere basisbeurs te krijgen beweren sommige studenten dat ze op kamers wonen in plaats van thuis. Dat levert ze maandelijks 170 euro op: de basisbeurs voor een uitwonende is 266 euro, voor een thuiswonende 96 euro. Samen zouden ze voor minstens 27 miljoen euro per jaar frauderen. De pakkans was voorheen vrijwel nul. Wie toch gepakt werd hoefde alleen zijn onterecht ontvangen beurs terug te betalen, maar kreeg geen boete.

Het vorige kabinet nam het initiatief tot een wetswijziging die scherpere controle en strengere straffen mogelijk maakt. Voormalig staatssecretaris Marja van Bijsterveldt wilde een betrapte student de onterecht ontvangen beurs terug laten betalen en daar bovenop een boete ter hoogte van een kwart van het gefraudeerde bedrag. Die boete zou bij een tweede fraude worden verdubbeld en na de derde keer zou de studiefinanciering worden stopgezet en de student strafrechtelijke worden vervolgd.

Het nieuwe kabinet slaat die eerste boete over: een fraudeur betaalt meteen de helft van het te veel ontvangen bedrag. De bewijslast voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt ook eenvoudiger. De dienst hoeft voortaan niet meer aan te tonen dat de student bij zijn ouders woont om hem een uitwonendenbeurs te onthouden. Bij twijfel moet de student zelf bewijzen dat hij woont waar hij staat ingeschreven.

Adreswijzigingen worden simpeler voor studenten: zij hoeven die niet meer aan DUO door te geven. Een adreswijziging in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) volstaat.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie