Actiefoto: presenteren en debatteren

Actie: Leren presenteren en debatteren
Waar: Parnassos Cultureel Centrum
Wie: Mona Bieling
Leeftijd: 24
Studie: Taal en Cultuurstudies, 3e jaars

Waarom heb je voor deze cursus gekozen?
“Ik vind het handig om naast mijn studie vaardigheden op te doen. En ik merk altijd dat ik bij presentaties zenuwachtig voor de klas sta, hoewel het dan inhoudelijk wel klopt. Vorig jaar heb ik meegedaan bij MUN (Model United Nations) in Amsterdam. Daar besteed je een week aan debatteren. Dat wil ik deze zomer misschien ook nog doen in Istanbul. Deze cursus is daar wellicht een leuke voorbereiding op. Tot slot is goed kunnen presenteren sowieso leuk en als Duitstalige kan ik goed mijn Nederlands oefenen.”

Ik hoorde van de docent dat het de vijfde les presenteren en debatteren is. Wat heb je tot nu toe geleerd in de afgelopen lessen?
“Vooral een paar trucjes waarmee je leert hoe je een speech goed kunt voorbereiden. En daarnaast hoe je moet improviseren. Vaak wordt er aan het  begin van de les een thema genoemd waar je de trucjes die je daarvoor hebt geleerd kunt toepassen. Dan mag je een speech houden, waarin je bepaalde emoties zoals ironie verstopt.”

En heb je die trucjes ook al op andere presentaties buiten deze cursus toegepast?
“Helaas heb ik nu niet zoveel cursussen waarbij we moeten presenteren. Maar ik pas het wel toe op de lessen die we krijgen hier bij Parnassos en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Je moet gewoon heel veel oefenen.”

Kijk je wel eens naar Nederlandse debatten op televisie?
“Nee, eigenlijk niet. Ik kijk wel vaak naar TedX, maar dat is vaak in het Engels. En in Duitsland heb je Tageschau, dat is zoiets als het programma Nieuwsuur, daar hebben ze vaak van die stukken waarbij ze gaan debatteren en dan herken je wel de strategieën die we hier hebben geleerd.”

Als je een volgende presentatie moet voorbereiden, doe je dat dan anders dan voorheen?
“Ik heb wel altijd een kapstok van dingen die ik langsga als ik een presentatie maak. Daar kan ik nu elementen van de cursus aan toevoegen. Bijvoorbeeld dat je in het midden van de presentatie even iets grappigs benoemt om de aandacht terug te krijgen. Want menselijke aandacht zakt na 10 à 15 minuten toch echt weg. Kortom, zulke kleine trucjes ga ik zeker toepassen.”

Advertentie