Afvloeiingsregeling Dales nog onzeker

Body: 

Diverse media melden dat Geert Dales, de voormalige bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, recht zou hebben op anderhalf keer zijn jaarsalaris, ofwel 240 duizend euro. Maar volgens Inholland is dat niet zeker.
 
Het bericht is gebaseerd op een publicatie op de website van Inholland, waarin behalve de bezoldiging van de leden van het college van bestuur ook te zien is welke afvloeiingsregeling er met hen is afgesproken.
 

Diverse media melden dat Geert Dales, de voormalige bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, recht zou hebben op anderhalf keer zijn jaarsalaris, ofwel 240 duizend euro. Maar volgens Inholland is dat niet zeker.
 
Het bericht is gebaseerd op een publicatie op de website van Inholland, waarin behalve de bezoldiging van de leden van het college van bestuur ook te zien is welke afvloeiingsregeling er met hen is afgesproken.
 
Bij Dales, die op 11 oktober opstapte naar aanleiding van het onderzoek naar afstudeertrajecten bij Inholland, staat te lezen dat hij recht heeft op een “schadeloosstelling ter grootte van een jaarsalaris”, die ineens wordt uitgekeerd. Het vaste salaris van Dales bedraagt in 2010 volgens de site 176.616 euro. Dat is exclusief een pensioenbijdrage die vorig jaar nog 52.278 euro bedroeg. Er geldt een opzegtermijn van een half jaar.
 
Woordvoerder Hans Stupers weet niet waarom er in de mediaberichten sprake is van anderhalf keer het jaarsalaris. De daadwerkelijke afspraken tussen de raad van toezicht en Dales maakt Inholland nog niet bekend.
 
In een persverklaring liet Dales vrijdag weten dat hij voorlopig geen mededelingen doet over de vertrekregeling. Wel schrijft hij dat hij zal afzien van verder gebruik van de regeling “zodra dit niet langer nodig is”.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail