Akkoord over reorganisatie Paard

De personeelsgeleding van de faculteitsraad van Diergeneeskunde heeft een positief advies uitgebracht over de reorganisatie bij het Departement Paard. Het bestuur en het managementteam hebben met de raad harde afspraken gemaakt als het gaat om werkdruk en kwaliteitsborging van het onderwijs.

Gisteren om 23.02 uur verstuurde de personeelsgeleding haar advies naar het bestuur van Diergeneeskunde over de reorganisatieplannen. Een reorganisatie bij het Departement Paard is nodig om de bezuinigingen op te vangen en de bedrijfscultuur te verbeteren.

Bij ‘Paard’ worden 29,4 van de 68,2fte (fulltime arbeidsplaatsen) geschrapt. Maar er worden 22,4 fte nieuwe plaatsen geschapen, waarvan 15,6 fte door de huidige werknemers vervuld kunnen worden. In totaal zullen 9,8 fte door middel van gedwongen ontslag verdwijnen. Per 1 juli moet de reorganisatie klaar zijn.

Garanties

De werknemers waren niet blij met de plannen. Gevreesd werd voor een verdere toename van de werkdruk, voor een toename van het overwerk en een kwaliteitsverslechtering van het onderwijs. Op al deze terreinen heeft de faculteitsraad garanties kunnen afdwingen bij het bestuur en het managementteam, zegt faculteitsraadslid Jos Brouwers. De faculteitsraad zag echter geen opties om de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen door te voeren.

Alle medewerkers zullen vier keer per jaar een functioneringsgesprek krijgen om onder meer de werkdruk te monitoren. Brouwers: “Hoeveel compensatie- en verlofuren zijn bijvoorbeeld niet opgenomen. Daar kun je aan afmeten hoe hoog de werkdruk is. Verslagen van deze gesprekken gaan naar de faculteitsraad zodat ook wij kunnen controleren hoe het staat met de werkdruk.”

Onderwijs

Een ander punt is de borging van de kwaliteit van het onderwijs. “Gevreesd wordt dat als minder docenten dezelfde hoeveelheid onderwijs moeten geven, het praktijkonderwijs zou verworden tot een vorm van zelfstudie. Op initiatief van de studentengeleding van de raad wordt er een werkgroep opgericht van verschillende studenten en docenten die zich hierover gaan buigen.”

En dan de cultuuromslag. “Iedereen is het er over eens dat daar iets aan moet gebeuren en dat de beroerde cultuur binnen het departement. Maar je kunt niet zo maar een cultuurverandering afdwingen. Het gaat om relaties. Afgesproken is dat ongewenst gedrag niet meer wordt getolereerd. In de frequente functioneringsgesprekken zal de cultuur op de werkvloer ook steeds terugkeren als onderwerp. Decaan Anton Pijpers die nu ook interim voorzitter van het departement is, zal daar op toe zien en ook de faculteitsraad kan door de kwartaalrapportages bij dit onderwerp de vinger aan de pols houden.”

Advertentie