Alleen basisbeurs voor bachelorstudenten

Body: 

Masterstudenten raken hun basisbeurs kwijt. Trage studenten gaan bovendien drieduizend euro extra collegegeld betalen.

Masterstudenten raken hun basisbeurs kwijt. Trage studenten gaan bovendien drieduizend euro extra collegegeld betalen.

Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde concept-regeerakkoord van VVD en CDA. De basisbeurs – waarvoor het CDA fel campagne voerde – blijft alleen voor bachelorstudenten bestaan, net als de aanvullende beurs. De VVD krijgt zijn zin met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase, “in ruil voor veel beter onderwijs”. Wie meer dan een jaar uitloopt, gaat jaarlijks drieduizend euro extra collegegeld betalen en verliest het recht op een ov-kaart. Instellingen krijgen voor iedere trage student drieduizend euro minder bekostiging.

In de toekomst denkt het kabinet in oprichting geld terug te verdienen door de aflossingstermijn voor studieleningen met vijf jaar te verlengen; schulden worden dan minder snel kwijtgescholden.

In lijn met de commissie-Veerman bepleit het regeerakkoord meer selectiemogelijkheden voor opleidingen, meer excellentie in het onderwijs en meer vrijheid voor instellingen om zich te specialiseren. De bekostiging zal meer op kwaliteit dan op kwantiteit zijn gericht en “minder perverse financiële prikkels” bevatten.

Door schaalvergroting en betere samenwerking met het bedrijfsleven en met onderzoeksinstituten komt naar verwachting jaarlijks negentig miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Resultaten van belangrijk wetenschappelijk onderzoek moeten voortaan beter worden “omgezet” naar de markt.

Hoger Onderwijs Persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail