'Alleen nog maar buitenlandse studenten op de Warande'

Body: 

Binnen vijf jaar zouden alle kamers op De Warande in Zeist moeten worden toegewezen aan buitenlandse uitwisselingsstudenten. Dat zegt opiniemaker Roel Weerheijm in een bijdrage op deze site. Het Warande-woonbestuur reageert verbolgen.

Binnen vijf jaar zouden alle kamers op De Warande in Zeist moeten worden toegewezen aan buitenlandse uitwisselingsstudenten. Dat zegt opiniemaker Roel Weerheijm in een bijdrage op deze site. Het Warande-woonbestuur reageert verbolgen.

In zijn bijdrage stelt Weerheijm dat de Warande allesbehalve populair is bij de reguliere Utrechtse studenten. Bij ongewijzigd beleid zou leegstand dreigen. Tegelijkertijd ziet Weerheijm een groeiende behoefte aan betaalbare tijdelijke kamers voor buitenlandse ‘shortstay’-studenten. De Warande zou daarvoor een uitkomst kunnen bieden.

Het woonbestuur van de Warande betwist bij monde van secretaris Martijn Vetketel in een uitgebreide mail-reactie beide aannames van Weerheijm.

Op basis van SSH-gegevens toont Vetketel aan dat tientallen studenten reageerden op de laatste tien kamers die vrijkwamen. Vrijwel alle kamers werden toegewezen aan bewoners die langer dan een jaar stonden ingeschreven.

Verder is het complex volgens Vetketel uitermate geschikt voor studenten die niet per se in de stad willen wonen en veel minder voor buitenlandse studenten die juist graag dicht bij het studentenleven wonen. Zo zouden veel feesten voor de buitenlandse studenten doordeweeks in de Utrechtse binnenstad plaatsvinden, wanneer er ’s nachts geen openbaar vervoer is naar Zeist. “Short Stay studenten dumpen in een situatie waar zij niet op zitten te wachten is slecht voor de SSH, voor de universiteit en voor de stad Utrecht.”

Hoewel er volgens Vetketel “zeker geen sprake” is van haat en nijd tussen shortstayers en reguliere bewoners, vindt het woonbestuur dat met de huidige tweehonderd buitenlandse studenten een maximum is bereikt.

Vetketel wijst erop dat het complex een actieve bewonersvereniging heeft en dat er een groot saamhorigheidsgevoel heerst. Een groter aantal buitenlandse studenten en de daarmee gepaard gaande leegstand gedurende grote delen van het jaar zou hier volgens Vetketel afbreuk aan doen. “We zijn bang dat de sociale cohesie in gedrang raakt. Niemand vindt het leuk om op een spookcomplex te wonen.”

Jesse van Mourik van SSH Short Stay erkent dat de Warande verhoudingsgewijs weinig geliefd is bij Utrechtse studenten en dat de stroom buitenlandse studenten groeit. "Maar er komen niet méér buitenlandse studenten 
op Warande dan SSH met het Warande-woonbestuur heeft afgesproken. 
De afspraak is dat we tot en met 2011 maximaal 200 Short Stay-gasten 
op het complex huisvesten".

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail