Banen op de tocht door reorganisatie bij Rechten

Bij het ondersteunend en beheerspersoneel van het departement Rechtsgeleerdheid worden twaalf tot vijftien voltijds banen geschrapt. Er zal worden gestreefd naar het oplossen van het probleem via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten.

De reorganisatie is het gevolg van het structurele tekort van het departement dat de komende jaren zonder ingrijpende maatregelen dreigt op te lopen tot 6,5 miljoen euro. Belangrijke oorzaken zijn onder meer de lagere inkomsten door tegenvallende studentenaantallen, de zogeheten Plasterk-overheveling van honderd miljoen euro, de dure CAO en de dalende tarieven per studiepunt.

Al begin vorig jaar heeft het bestuur van Rechten daarom besloten tot een heroriëntatie. Aan de ene kant wordt gestreefd naar meer inkomsten. In dat kader is onlangs besloten om de numerus fixus komend studiejaar af te schaffen zodat weer meer studenten voor Utrecht zullen kiezen. Daarnaast zijn forse bezuinigingen echter onvermijdelijk, aldus het bestuur.

Om in 2015 de nulliin te bereiken gaat Rechten onder meer een miljoen euro bezuinigen door tweeduizend vierkante meter kantoorruimte af te stoten. Het leeuwendeel van de besparing moet echter worden gevonden in een bezuiniging van 3,5 miljoen op personeel. Daartoe zullen de komende vijf jaar 40 tot 45 voltijds arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Hoewel het volgens Rebo-decaan Henk Kummeling in meerderheid gaat om wetenschappelijk personeel, heeft de faculteit alleen voor het ondersteunend personeel een reorganisatie afgekondigd. Reden is volgens de decaan dat de krimp bij het wp door natuurlijk verloop kan worden bereikt. Ook bij het obp zal naar die oplossing worden gestreefd. Omdat de vrees bestaat dat die aanpak onvoldoende soelaas zal bieden, is voor deze categorie een reorganisatie echter onvermijdelijk.

Op de vraag of het departement door het verdwijnen van een zesde van de ondersteuning niet in de problemen zal komen, antwoordt Kummeling dat Rechten tot nu toe vergeleken bij andere departementen binnen en buiten Utrecht relatief ruim in zijn jasje zit. “De landelijke maatstaf is op dit moment dat het obp 27 procent uitmaakt van het totale personeelsbestand. Bij Rechten in Utrecht is dat 33 à 34 procent. Het zal niet gemakkelijk worden, maar er is dus nog wel wat ruimte.”

In een speciale bijeenkomst zijn de medewerkers maandag 26 april van het voornemen tot reorganisatie op de hoogte gesteld. Uiterlijk 1 september zal het faculteitsbestuur bekend maken waar in de organisatie taken zullen worden beëindigd en dus banen zullen moeten sneuvelen. Het bestuur verwacht dat de nieuwe organisatie op 1 maart 2011 van start kan gaan.

EH

Advertentie