Bestuursjaar blijft studiejaar *update*

Body: 

Staatssecretaris Zijlstra is niet te vermurwen: fulltime studentbestuurders moeten gewoon collegegeld blijven betalen. Daardoor blijft hun bestuursjaar gewoon meetellen als studiejaar. Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) zien echter nog kansen.

Zijlstra ziet nog altijd niets in het plan van zijn partijgenoot Anne-Wil Lucas. Zij presenteerde in april, na overleg met het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen, haar voorstel ‘collegegeldvrij besturen versie 3.0’.

Staatssecretaris Zijlstra is niet te vermurwen: fulltime studentbestuurders moeten gewoon collegegeld blijven betalen. Daardoor blijft hun bestuursjaar gewoon meetellen als studiejaar. Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) zien echter nog kansen.

Zijlstra ziet nog altijd niets in het plan van zijn partijgenoot Anne-Wil Lucas. Zij presenteerde in april, na overleg met het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen, haar voorstel ‘collegegeldvrij besturen versie 3.0’.

Studenten met een fulltime functie bij een vereniging of medezeggenschapsraad zouden zich in dat voorstel een jaar kunnen uitschrijven als student, omdat ze toch geen college volgen of tentamens afleggen. Wel blijven ze verbonden aan de hogeschool of universiteit, zodat ze aanspraak kunnen blijven maken op het profileringsfonds van hun instelling waaruit de bestuursbeurzen worden betaald. Het bestuursjaar zou dan niet meetellen als studiejaar en de kans op een langstudeerboete dus niet kunnen vergroten. Wie bijvoorbeeld langer dan een jaar over zijn bacheloropleiding doet, krijgt te maken met deze boete. Verenigingen en medezeggenschapsraden vrezen dat studenten niet meer voor een bestuursjaar zullen kiezen vanwege deze boete. D66 ondersteunde het voorstel van VVD’ster Lucas.

Maar Zijlstra heeft geen zin om de wet te wijzigen en blijft van mening dat studenten ook prima naast hun studie kunnen besturen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het uitloopjaar oftewel het extra studiejaar bovenop de nominale studieduur, biedt daarvoor voldoende mogelijkheden, vindt hij. Hij wil geen nieuwe uitzonderingscategorie creëren. Bovendien zou de regeling zorgen voor extra administratieve lasten bij de instellingen en tot meer aanvragen bij het profileringsfonds leiden.

De studentenorganisaties reageren teleurgesteld. Ze vinden dat hogescholen en universiteiten best zelf kunnen bepalen of zij fulltime bestuurders willen steunen met een beurs. De studenten bepleiten overigens een nog uitgebreidere regeling: de bestuurders zouden ook moeten kunnen lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dat kost de staatssecretaris geen cent, stellen ze.

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas, pleitbezorgster van het collegegeldvrij besturen, en D66ér Boris van der Ham geven de moed niet op. Samen gaan ze een amendement indienen om fulltime studentbestuurders vrij te stellen van collegegeld.

Lucas is “positief” over de brief die staatssecretaris Zijlstra vandaag aan de Kamer stuurde, ook al geeft hij hierin te kennen de wet niet te willen wijzigen. “Maar dat wisten we natuurlijk al”, reageert Lucas opgewekt. “Hij stelt in zijn brief dat het onder een aantal voorwaarden wel zou kunnen. Dus wij gaan er gewoon mee door.” Ook D66-kamerlid Boris van der Ham laat weten “blij” te zijn met de reactie van de staatssecretaris.

Bij een volgende wetswijziging zullen hij en Lucas een amendement indienen om fulltime studentbestuurders alsnog uit te zonderen van de langstudeerboete. Lucas: “Daar hebben we al een kamermeerderheid voor.”

De kamerleden zullen overigens niet tegemoetkomen aan de wens van studentenorganisaties ISO en LKvV om tijdens zo’n bestuursjaar wel te kunnen lenen bij DUO. “Dat gaat niet, want ze zijn in dat jaar officieel geen student”, verklaart Lucas. Maar volgens Jeroen Thys van de Landelijke Kamer van Verenigingen is een beurs uit het profileringsfonds niet groot genoeg om van te leven. “Die lening moet echt geregeld worden.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail