Betere onderzoeker deelt data

Body: 

Hoe zwakker hun onderzoek, hoe minder psychologen bereid zijn hun gegevens te delen. Dat concludeert Jelte Wichterts, een criticaster van het eerste uur die al jaren waarschuwt tegen het gebrek aan openheid in de psychologie.

In 2005 al probeerde hij de onderzoeksdata op te vragen die ten grondslag lagen aan 141 psychologische artikelen in vier belangrijke tijdschriften. Bijna driekwart van de onderzoekers weigerde de data toe te sturen. 

Hoe zwakker hun onderzoek, hoe minder psychologen bereid zijn hun gegevens te delen. Dat concludeert Jelte Wichterts, een criticaster van het eerste uur die al jaren waarschuwt tegen het gebrek aan openheid in de psychologie.

In 2005 al probeerde hij de onderzoeksdata op te vragen die ten grondslag lagen aan 141 psychologische artikelen in vier belangrijke tijdschriften. Bijna driekwart van de onderzoekers weigerde de data toe te sturen. 

Waarom zouden ze weigeren? Samen met twee collega’s nam Wicherts nu de statistiek achter 49 van deze artikelen onder de loep. Van 21 onderzoeken kreeg hij de data toegestuurd, maar zelfs na aandringen bleef de rest in gebreke.

Als wetenschappers geen zin hebben hun data te delen, blijkt er meestal ook iets te schorten aan hun statistische analyses. Het gaat om verkeerde afrondingen en verdachte spreiding van resultaten. In een aantal gevallen spoorden de uitkomsten van Wicherts analyses niet met het gerapporteerde resultaat.

Wicherts vindt dat de wetenschap strenger zou moeten toezien op het delen van data. Maar de redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift dat Wicherts artikel heeft gepubliceerd (PLoS One) oppert een andere mogelijkheid: laat iemands bereidheid tot het delen van data meewegen bij het verdelen van onderzoeksgeld. Wie zijn data niet deelt, krijgt wat haar betreft voortaan geen geld meer. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail