Bindend studieadvies bij Geo dit jaar al omhoog naar 45 ects

Niet pas in 2012, maar al vanaf september verhoogt Geowetenschappen het minimum aantal studiepunten dat eerstejaars moeten halen om door te mogen studeren. De faculteit Geesteswetenschappen en de opleiding Sociologie gaan komend studiejaar ook van start met het verhoogde BSA.

Met deze maatregel hoopt Geowetenschappen studiesucces binnen de bacheloropleidingen te verbeteren en studenten tegen langstuderen te beschermen. De faculteit zou ook graag een bindend studieadvies in het tweede bachelorjaar willen invoeren, maar dit is wettelijk nog niet mogelijk, vertelde decaan Ronald van Kempen dinsdag tijdens een vergadering van de faculteitsraad. Staatssecretaris Zijlstra onderzoekt momenteel manieren om dit wettelijk wél mogelijk te maken.

Aanvankelijk zouden alleen de faculteit Geesteswetenschappen en de opleiding Sociologie komend studiejaar het BSA voor eerstejaars verhogen van 37,5 naar 45 ects, en de rest van de universiteit in september 2012. Maar omdat de onderwijscommissies van Geowetenschappen unaniem positief zijn over de maatregel, aldus Van Kempen, is besloten de maatregel al komend studiejaar in te voeren.

Harder studeren
“De insteek is niet: wij gaan harder selecteren in het eerste jaar”, zegt Van Kempen. “De insteek is: iedereen gaat harder studeren. Wat je nu nog ziet is dat studenten na het behalen van 37,5 ects achterover gaan leunen.” 

Op de sites van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen worden aankomende studenten inmiddels geïnformeerd over het verhoogde BSA dat geldt voor komend studiejaar. Studentleden van de faculteitsraad Geesteswetenschappen zeiden in mei nog dat de verhoging van het BSA te vroeg komt.

Advertentie