Boosheid over miljoenen voor TU’s

‘Alsof er geen andere bètafaculteiten zijn.’ Vice-decaan Rens Voesenek van de Utrechtse faculteit Bètawetenschappen sprak dinsdag tijdens de facultaire opening van het academisch jaar zijn verontwaardiging uit over de miljoenengift die de technische universiteiten uit Den Haag ontvangen om hun onderwijs te verbeteren.

Voesenek greep de bijeenkomst in het Minnaertgebouw aan om de nieuwe plannen van zijn faculteit op het gebied van onderwijs uiteen te zetten. Door de bezuinigingen bij de bèta’s betwijfelen velen binnen de faculteit of de kwaliteit van het onderwijs overeind kan blijven zonder de werkdruk te verhogen. Daarmee zou ook de aantrekkelijkheid van de Utrechtse opleidingen onder druk staan.

Eerder betoogde Voesenek al in DUB dat hij er een optimistische zienswijze op na houdt. Hij wil het onderwijs slimmer en effectiever organiseren. Met behulp van het teaching load systeem denkt hij werkdruk, kosten en onderwijskwaliteit in balans te kunnen houden. Verder hoopt hij onder meer met een bredere opzet van het eerste jaar de opleidingen interessanter te maken voor studenten die nog niet precies weten wat ze willen. Overstappen tussen disciplines wordt daarmee bovendien vereenvoudigd, wat gunstig is voor de studierendementen.

In het licht van de grote inspanningen die de Utrechtse faculteit moet leveren op onderwijsgebied, vindt Voesenek de exclusieve Haagse subsidie voor de TU’s onterecht. “Dat geld is nota bene precies bedoeld voor die ontwikkeling van het onderwijs. Er zijn meer bètafaculteiten in Nederland.”

De vice-decaan zei blij te zijn met de belofte van Yvonne van Rooy een dag eerder tijdens de opening van het universitaire academische jaar in de Domkerk. De collegevoorzitter zei de kwestie te zullen aankaarten bij de staatssecretaris. “Ik kan de bèta-medewerkers vertellen dat wij hen niet in de steek zullen laten. Als de Technische Universiteit extra geld krijgt, moet dat er ook zijn voor de algemene universiteiten: gelijke monniken gelijke kappen.

 

Update 14 september: Boosheid over TU's blijkt misverstand

Advertentie