Campuscontract deel SSH-panden uitgesteld

Niet-studerende bewoners in een deel van de SSH-panden in de binnenstad en op de complexen Enny Vredelaan en de Warande kunnen langer op hun kamer blijven. Dat is de uitkomst van een overeenkomst tussen huurderskoepel BoKS en de SSH.

Update: de data in een eerste versie van dit artikel klopten niet, ook in het AD van donderdag niet. We hebben dit inmiddels op verzoek van BoKS aangepast. 

Niet vanaf 2013, maar pas vanaf oktober 2015 gaat de SSH niet-studerende bewoners uitzetten als gevolg van de invoering van het campuscontract. Dat geeft bewoners die al (bijna) afgestudeerd zijn, extra tijd om iets nieuws te vinden. Het uitstel is een van de afspraken die huurderskoepel BoKS en de SSH woensdag gemaakt hebben, en waar het AD/UN donderdag over berichtte.

Het campuscontract, dat al gold voor bewoners van andere SSH-panden, gaat in de plannen ook gelden voor de Enny Vredelaan, de Warande en Stadspanden II (studentenhuizen zonder huurtoeslag). Met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen: niet alleen nieuwe bewoners, maar ook bestaande bewoners moeten tekenen dat ze binnen een jaar na het uitschrijven bij een onderwijsinstelling hun kamer verlaten. Momenteel loopt in Utrecht een rechtszaak over deze campuscontracten. Een aantal bewoners van complex De Cambridgelaan weigert de nieuwe huurcontracten te ondertekenen.

Het campuscontract wordt per 1 januari 2012 ingevoerd voor bewoners van Enny Vredelaan, de Warande en Stadspanden II. Maar controle op inschrijving bij een onderwijsinstelling wordt, na bemiddeling van huurderskoepel BoKS, pas gedaan vanaf oktober 2014. Dat betekent dat de eerste gedwongen uitzettingen pas in oktober 2015 plaatsvinden.

Ook voor kleine zelfstandige eenheden van de SSH, bijvoorbeeld de City Campus Max, is er uitstel. Oorspronkelijk zou hier het campuscontract vanaf januari 2014 gaan gelden, maar dit is uitgesteld naar januari 2015. De handhaving van de campuscontracten start in oktober 2016, zodat de eerste bewoners in oktober 2017 gedwongen moeten vertrekken. De huurcontracten van bestaande bewoners worden hier wel in stand gehouden, omdat bewoners van zelfstandige eenheden meer huurrechten hebben. Dat betekent dat eenieder die voor 1 januari 2015 een kamer krijgt op het complex, hier ook na afstuderen mag blijven wonen.

BoKS heeft tijdens de onderhandelingen geprobeerd te letten op zowel de belangen van kamerzoekende studenten als de bewoners die in de toekomst wellicht gedwongen hun kamer moeten verlaten, vertelt voorzitter Samir Spanja. “Aan de ene kant is er behoefte aan kamers en moet de doorstroming beter. Aan de andere kant willen we een goede regeling treffen voor bestaande bewoners.”

Een “overweldigende meerderheid” van woonbesturen steunt het akkoord met de SSH, vertelt Spanja. Toch waren er tijdens de laatste algemene ledenvergadering ook besturen die zich principieel verzetten tegen het met terugwerkende kracht opleggen van campuscontracten aan bewoners. “Zij kiezen het conflictmodel, wij kiezen het compromismodel. Het is beter om in gesprek blijven met de SSH.”

Voor bewoners die moeten vertrekken uit hun SSH-woning is het niet makkelijk om iets nieuws te vinden, erkent SSH-directeur Ton Jochems in een reactie aan DUB. “Maar de positie van de startende student is nóg zwakker dan die van de afgestudeerde student.” Daarom vindt hij dat de prioriteit bij de jongere student moet liggen.

“Ik begrijp dat het voor afgestudeerden niet makkelijk is om een woonruimte te vinden”, zegt Jochems. Daarom zegt hij zo veel mogelijk te willen doen om doorstromende studenten een plek elders in Utrecht te geven. In de wijk Rotsoord (naast Tolsteeg) worden 250 zelfstandige wooneenheden gebouwd die de SSH vanaf eind 2014 gaat verhuren, vertelt Jochems. “Verder komen er elders ieder jaar 150 zelfstandige woningen van ons vrij. De SSH mag mensen toewijzen voor die woningen dus wellicht dat we de mensen die vanwege een campuscontract moeten vertrekken voorrang geven.” 

Advertentie