Centrumrechts en het hoger onderwijs

Body: 

Mocht het er van komen, wat schieten studenten en medewerkers van universiteiten er dan mee op als er een minderheidskabinet komt van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV? 

Mocht het er van komen, wat schieten studenten en medewerkers van universiteiten er dan mee op als er een minderheidskabinet komt van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV? 

De VVD is de enige partij die af wil van de basisbeurs, maar omdat deze partij het land op zeer voorzichtige wijze wil laten wennen aan het idee van een leenstelsel, zal de basisbeurs voorlopig wel veilig zijn. Net als overigens de OV-jaarkaart. Mocht de basisbeurs vervangen worden door een leenstelsel dan hebben de liberalen wel beloofd om het geld dat hiermee wordt bespaard terug te stoppen in het hoger onderwijs. 

Dat is anders als het gaat om het collegegeld. Zowel de VVD als het CDA wil morrelen aan het collegegeld. De VVD vindt dat bijzondere instellingen als het University College Utrecht meer toegangsgeld moet gaan vragen. Het CDA wil het collegegeld verhogen voor studenten die te langzaam door hun studie heen gaan. Van de christendemocraten mag je één jaar vertraging oplopen, daarna ga je het instellingsgeld betalen en verlies je je OV-jaarkaart. Op dit moment zou veertig procent van de studenten in het wetenschappelijk onderwijs daar mee te maken kunnen krijgen. Marja van Bijsterveldt zegt daarover in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau: “In ons plan kunnen studenten zelf voorkomen dat ze meer moeten lenen door de vaart er in te houden”. 

Waar de drie partijen elkaar waarschijnlijk goed in zullen vinden, is selectie aan de poort. Zowel de VVD als de PVV wil dit graag. Het moet een bezuiniging opleveren omdat studenten dan sneller op hun plek zitten. Het CDA wijst selectie op zich niet af, maar vindt dat er al op de middelbare school gewerkt moet worden aan een goede studiekeuze. De Christendemocraten noemen dit ‘matching in een vroeg stadium’. 

Daarnaast wil de VVD de kwaliteit van het onderwijs graag verbeteren door de manier te veranderen waarop het hoger onderwijs op dit moment wordt bekostigd. In het huidige stelsel krijgen universiteiten geld voor elke student die zich nieuw inschrijft en vervolgens voor het aantal behaalde diploma’s. Ook willen de liberalen dat docenten meer salaris krijgen.

De PVV wil bezuinigen op het aantal ambtenaren, maar wil het vak van docent opwaarderen. Voorts wil de partij van Wilders dat de huidige scheiding tussen het hbo en het wo blijft bestaan. 

Voor het wetenschappelijk onderzoek verandert er waarschijnlijk niet veel. Alle drie de partijen willen het huidige budget voor universiteiten ongemoeid laten en ze willen ook niet snijden in de competities van wetenschapsfinancier NWO. Toch is het uitkijken geblazen want de zogeheten themaspecifieke innovatiesubsidies worden of lager of afgeschaft. 

GK

Facebook Twitter Whatsapp Mail