College belooft detachering cateringpersoneel te onderzoeken

Het college van bestuur belooft serieus de mogelijkheid te onderzoeken om het cateringpersoneel onder contract van de universiteit te houden. Na die toezegging stemde de Universiteitsraad gistermiddag in met het uitbestedingsplan van de catering.

Het college van bestuur wil de catering uitbesteden. De universitaire kantines kunnen in de ogen van het CvB goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter worden geleid door een externe cateraar. Tegelijkertijd worden een aantal locaties gesloten en wacht het personeel een reorganisatie. Het college van bestuur wil de medewerkers onder contract krijgen bij het bedrijf dat de universitaire catering overneemt.

Aanvankelijk probeerde de universiteitsraad de uitbesteding nog te stoppen. Maar in een besloten bijeenkomst met het CvB bleek het geen haalbare kaart om de catering in huis te houden. Daarom zet de U-raad al zijn geld op een mogelijkheid om 29 medewerkers in dienst te houden door middel van detachering.

Hiermee zou een nachtmerrie voor de cateringmedewerkers worden afgewend. Zij zijn op z'n zachts gezegd niet helemaal gelukkig met de overstap naar een andere werkgever. Behalve het doorsnijden van de emotionele band valt vooral het onzekere toekomstperspectief hun zwaar. Zo is de cao voor cateringpersoneel veel minder goed dan de universitaire cao. Ook is niet duidelijk of een externe cateraar de medewerkers wel wil overnemen en zo ja, hoe lang ze dan nog op universitair terrein zouden kunnen blijven werken.

Detachering
Volgens U-raadslid Ruud van den Bos lijkt detachering voor alle partijen een gunstige oplossing. “Het leidt niet tot ingewikkelde processen; iets dat het college wil voorkomen zo bleek uit de besloten bijeenkomst. Daarbij beloon je de jarenlange trouwe inzet van goed werkend personeel. En tot slot blijven medewerkers maximaal gemotiveerd.”

Bij detachering blijven de cateringmedewerkers onder contract van de UU en dus onder de cao van Nederlandse universiteiten vallen. Feitelijk gaan ze werken voor de externe cateraar en worden door dat bedrijf aangestuurd. Volgens Wil Sen, coördinator van de catering, zou detachering een welkome oplossing zijn. “Ander voordeel is dat wanneer de universiteit over een paar jaar toch niet tevreden is over de nieuwe cateraar, de kennis en ervaring nog steeds in huis is.”

55-plus
Op dit moment zijn 29 medewerkers in de catering in vaste dienst van de universiteit. Ze zijn ingeschaald tussen loonschaal 3 en 5. “De meesten zijn 55-plus en hebben dienstverbanden van twintig jaar of langer”, zegt Wil Sen. Degene die het minst lang in dienst is van de universiteit werkt hier toch al een jaar of acht. Veel wijzer zijn de cateringmedewerkers na de U-raadsvergadering niet geworden, geeft Wil Sen toe. “Nee, we weten natuurlijk nog niets met zekerheid.”

Garanties dat het college tot detachering besluit, kan de U-raad niet geven. Ruud van den Bos: “Maar we kunnen het college van bestuur steeds vragen blijven stellen over de voortgang van de besprekingen met het Lokaal Overleg. Als wij signalen krijgen dat detachering niet serieus wordt besproken, dan kunnen wij het college ter verantwoording roepen. Ergens moet uit blijken dat deze mogelijkheid op tafel ligt. Maar als het Lokaal Overleg en het CvB er niet uitkomen, dan kan de U-raad inderdaad niets meer doen.”

Lokaal Overleg
De bal ligt nu bij het Lokaal Overleg die er voor moet zorgen dat de belangen van de cateringmedewerkers goed worden behartigd, zegt Van den Bos. De medewerkers wachten de besprekingen rustig af, zegt Sen. “Niet gelaten, dat niet. Nu duidelijk is dat detachering een optie is, gaan we daar natuurlijk voor vechten. We zullen onze contacten met de vakbonden die in het Lokaal Overleg meepraten zeker warm houden.” En als detachering mislukt? Strijdbaar: “Dan gaan we er de beste compensatieregeling uitslepen die mogelijk is.”

Advertentie