Collegevoorzitter Delft moet salaris deels terugbetalen

Body: 

VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra vordert 19.000 euro terug van de TU Delft, omdat het salaris van de collegevoorzitter afgelopen jaar te hoog was. De universiteit heeft afspraken geschonden, zegt hij. Gert-Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, ontkent.

VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra vordert 19.000 euro terug van de TU Delft, omdat het salaris van de collegevoorzitter afgelopen jaar te hoog was. De universiteit heeft afspraken geschonden, zegt hij. Gert-Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, ontkent.

De staatssecretaris was “verrast” toen hij hoorde hoeveel collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU Delft in 2009 verdiende: 200.000 euro per jaar, exclusief pensioenbijdrage. Dat is volgens hem in strijd met de afspraken die zijn PvdA-voorganger Ronald Plasterk in 2007 met de raad van toezicht had gemaakt, toen er een nieuwe collegevoorzitter werd gezocht.

“Ik ben niet overtuigd van nut en noodzaak van de salarisverhoging, die in 2009 is doorgevoerd”, schrijft hij in antwoord op vragen van de Socialistische Partij. “Deze verhoging is juist in deze tijd maatschappelijk niet goed uit te leggen.”

Hij heeft besloten de rijksbijdrage aan de TU Delft voor 2009 met 19.000 euro te verlagen. Dat is het bedrag waarmee de norm is overschreden. Nadere informatie van de raad van toezicht heeft hem niet op andere gedachten gebracht. Bonussen horen volgens hem gewoon bij het jaarsalaris en moeten daarbij worden opgeteld. 

“Ik ben van mening dat de hoogte én ontwikkeling van de beloning van bestuurders moet aansluiten bij de beloning van het personeel van de sector”, voegt hij eraan toe. “Gezien de geplande bevriezing van de salarissen is deze verhoging niet goed uit te leggen.”

Gert-Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, is verrast over het voornemen van om de 19.000 duizend euro terug te vorderen. Hij houdt vol dat collegevoorzitter Van den Berg in 2009 niet te veel verdiende. “We maken ons buitengewoon druk over een buitengewoon gering bedrag.”

Tegenover universiteitskrant Delta zegt Kramer dat Delft niets verkeerd heeft gedaan. Van den Berg verdiende in 2009 – exclusief pensioenbijdrage – 200.000 euro, maar dat had volgens Kramer te maken met de bonus die de collegevoorzitter kreeg, omdat 2008 een goed jaar was. “Houd je met die zaken rekening, dan voldoen wij aan de norm.” 

Kramer noemt de reactie van de staatssecretaris overdreven. “Het wordt wettelijk heel moeilijk dit geld in te houden, maar we zullen navragen waar hij dit besluit op baseert.” In een spoeddebat met de Tweede Kamer leek een strijdbare staatssecretaris Zijlstra hem vanmiddag op voorhand de wacht aan te zeggen: “Het getuigt van lef mochten bestuurders dit soort hoge vergoedingen aanvechten bij de rechter.” Zijlstra verwijst naar de wet op het hoger onderwijs (artikel 2.9), waarin staat dat hij overheidsgeld mag terugvorderen als dat ondoelmatig is aangewend. 

HOP

Facebook Twitter Whatsapp Mail