Columnwedstrijd: het gezag van de toga

Via tv-programma’s als De rijdende rechter en CSI wordt de rechterlijke macht gepopulariseerd, maar ook dwalingen van het recht worden breed uitgemeten in de media en zelfs politici laten zich herhaaldelijk uit over rechtszaken. Onder rechters heerst het gevoel dat het gezag van de toga afkalft. In het kader van de Nacht van Descartes 2010 hebben het Descartes Centre, Studium Generale en het digitale universiteitsblad DUB een prijsvraag uitgeschreven over deze thematiek.

In de geïndividualiseerde samenleving hebben burgers weinig boodschap aan autoriteit. Toch zijn de verwachtingen over wat het recht kan oplossen nog nooit zo hoog gespannen geweest. Het feit dat rechters steeds sterker leunen op wetenschappelijk bewijs helpt niet. Onzekerheid is namelijk ook de kern van de wetenschappelijke praktijk.

In de Nacht van Descartes op 23 september in de Geertekerk wordt de vraag gesteld of de geschiedenis en filosofie van het recht en de vergelijking met de wetenschap ons kunnen helpen hiermee om te gaan? Zowel rechters en wetenschappers oordelen in onzekerheid. Hoe is dat te rijmen met de maatschappelijke behoefte aan zekerheid? Zijn de verwachtingen van het publiek realistisch? Wat is de rol van de media daarin? Waarin zit de professionaliteit van de moderne rechter en wetenschapper en hoeveel autonomie hoort daarbij? Is het niet gewoon een gezonde democratische ontwikkeling dat het publiek mee wil oordelen?

Studenten en medewerkers van de UU en het UMC worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage van 400 tot 600 woorden over dit thema per e-mail te sturen naar info@sg.uu.nl. De bijdrage moet uiterlijk op dinsdag 1 september binnen zijn – voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de auteur. De bekroonde column wordt gepubliceerd op DUB voorafgaand aan de Nacht van Descartes. De auteur krijgt bovendien een prijs bestaande uit boekenbonnen ter waarde van 250 Euro.

Advertentie