Commotie bij Orca over 'fietsverbod'

De Utrechtse roeistudenten veroorzaken na borrels en feestjes steeds minder overlast in Hoograven. Politie en gemeente zijn zeer tevreden. Maar de verenigingen willen graag helemaal af van de klachten uit de buurt. Zij vragen leden de Verlengde Hoogravensweg te mijden. Een nieuwe sanctie van Orca leidt nu tot enige ophef binnen de vereniging.

Tot voor kort klaagden bewoners van de Verlengde Hoogravenseweg met grote regelmaat over de luidruchtige roeistudenten die in de late uurtjes door hun straat fietsten. De bebouwing aan beide zijden van de straat staat dicht op elkaar, waardoor gelach en geschreeuw als in een soort klankkast worden versterkt. En verder was er af en toe ook ergernis over omgegooide kliko’s en beschadigingen aan auto’s; “de gebruikelijke uitgaansoverlast”, zoals gebiedsmanager Tanja Heijkamp het omschrijft.

Het afgelopen jaar is het aantal klachten flink afgenomen, constateert Heijkamp tevreden. Nadat enkele buurtbewoners tijdens een buurtborrel van de studentenroeiverenigingen hun ergernissen hadden gespuwd, hebben de verenigingen in overleg met de wijkagent en het wijkbureau volgens haar adequate maatregelen genomen om de overlast te voorkomen.

Heijkamp: “Ik ben heel positief. Ik hoor nog maar sporadisch over problemen. De verenigingen zorgen ervoor dat leden ‘s avonds na tien uur niet door de Verlengde Hoogravenseweg fietsen maar door de bredere Hooft Graaflandstraat, even verderop. Ook is er een nieuwsbrief voor de buurt waarin staat wanneer feestjes plaatsvinden. Daarin staan naast de telefoonnummers van bestuursleden ook de e-mailadressen, zodat er meteen geklaagd kan worden.”

Sanctie
Ook volgens de roeiverenigingen Triton en Orca is de situatie het afgelopen jaar sterk verbeterd en geven verreweg de meeste leden gehoor aan de oproep om via de Hooft Graaflandweg te fietsen. Maar de besturen ondervinden ook dat het moeite kost de leden blijvend te disciplineren. Beide verenigingen posten geregeld op de Verlengde Hoogravenseweg om halsstarrige leden terecht te wijzen.

Eerder dit jaar besloot Triton om een schorsing van een week op te leggen aan leden die de regels overtreden; een regeling die volgens de vereniging goed werkt en op begrip kan rekenen van de leden. Deze maand kondigde het bestuur van Orca aan dat leden die ’s avonds laat en ’s nachts toch over de Verlengde Hoogravensweg rijden een sanctie zouden krijgen.

Bestuurslid Marieke Dekker legt uit: “Het aantal klachten is nu laag, maar je ziet vaak golfbewegingen in de problematiek. Het gaat even goed en vervolgens weer even slechter als er even wat minder aandacht voor is. En nog steeds is niet iedereen doordrongen ervan doordrongen dat ze de Verlengde Hoogravensweg moet mijden. Met de maatregel proberen we die golfbeweging eruit te krijgen.”

15 euro
Aanvankelijk sprak het Orca-bestuur van een boete van 15 euro, maar na juridische bezwaren is nu net als bij Triton sprake van een schorsing van een week. Die strafmaatregel is af te kopen door 15 euro te betalen. Dekker: “Het bestuur wil niet een wedstrijdploeg duperen door een schorsing te verplichten, daarom die afkoopmogelijkheid. We hopen dat 15 euro voldoende afschrikt.”

De maatregel kan echter lang niet rekenen op de goedkeuring van alle leden, zo blijkt uit reacties op het Orca-forum (hier na de eerste aankondiging van de boete en hier na de aanpassing door het bestuur). ‘Iedere burger mag, binnen de wet, gaan en staan waar en wanneer hij wil. Echter nu ben ik lid van Orca en blijken er delen van de publieke ruimte voor mij verboden’, concludeert 'Bart', bijvoorbeeld.

Maar ook via de mail reageerden veel leden verontwaardigd op het ‘fietsverbod’. Volgens Dekker komen veel reacties voort uit onwetendheid. “Veel leden weten niet dat dit al jaren speelt en dat de vereniging er veel last van heeft. Iedereen die ons heeft gemaild over deze kwestie hebben we uitleg gegeven. En dan is er al veel meer begrip. Het is ook alleen een kwestie van iets eerder rechtsaf slaan en 100 meter omfietsen, meer niet. Ik denk dat verreweg de meeste van onze leden de noodzaak daarvan wel inzien.”

Advertentie