Compensatie langstudeerboete

Wageningen Universiteit gaat de langstudeerboete van studenten die een master in de sociale wetenschappen volgen, compenseren. Maar of dat wel mag, is onduidelijk.

In Wageningen duren masters in de sociale wetenschappen niet één, maar twee jaar. Maar voor dat tweede jaar krijgt de instelling geen financiering van de overheid en hebben studenten geen recht op een basisbeurs. Die krijgen studenten van de universiteit zelf. Zodat er geen verschil is met de bèta-studenten in Wageningen die standaard een tweejarige master volgen.

Maar omdat de overheid deze ‘sociale’ masters als eenjarig beschouwt, zullen studenten die iets uitlopen op het tweejarige studieprogramma meteen een langstudeerboete moeten gaan betalen. Dat wil Wageningen voorkomen: “Studenten moeten niet de dupe worden van kabinetsbeleid dat op zo’n korte termijn wordt ingevoerd. Wij kunnen niet zo snel het studieprogramma aanpassen of inkorten en willen voorkomen dat dat probleem bij de studenten terechtkomt”, zegt een woordvoerder.

Jaarlijks volgen een paar honderd studenten zo’n tweejarige master. Zeventig procent haalt zijn mastertitel binnen de gestelde tijd, maar dat aandeel wordt waarschijnlijk hoger als de harde knip in Wageningen is ingevoerd. In het ongunstigste geval zou compensatie van de langstudeerboetes voor deze studenten vier ton gaan kosten.

Maar de vraag is of dit ook echt gaat gebeuren. Het ministerie van Onderwijs zoekt nog uit of een compensatieregeling juridisch wel mogelijk is. Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens denkt van niet. “Om de concurrentie met andere instelling niet te doorkruisen, mogen instellingen geen algemeen beleid maken dat hele groepen uitzondert en een lager collegegeld laat betalen. Daarvoor zou de wet moeten worden gewijzigd.”

Een woordvoerder van Wageningen Universiteit reageert optimistisch: “Natuurlijk houden wij ons aan de wet, wij zeggen ook niet dat we een lager collegegeld gaan vragen. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we de studenten kunnen compenseren. We hebben nu vast duidelijk willen maken aan huidige en aankomende studenten dat zij niet de dupe zullen worden van de langstudeerboete.”

Wageningen Universiteit bekijkt nog of de tweejarige sociale masters op de lange termijn kunnen blijven bestaan en zo ja, of het programma moet worden aangepast.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie