Conflict in de U-raad over studentenvoorzitter

Onderhandelingen over de aankomende voorzitter van de studentengeleding in de Universiteitsraad zijn stukgelopen. Lijst VUUR claimt als grootste partij de functie. PvdUS en Lijst Helder vinden dat zij aan de beurt zijn om een voorzitter te leveren.

Meerdere malen is maandagavond gestemd over een nieuwe voorzitter, die unaniem gekozen moet worden. Zonder resultaat. Lijst VUUR houdt vast aan haar eigen kandidaat, terwijl de twee kleinere partijen, de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) en Lijst Helder, gezamenlijk een tegenkandidaat steunen, nadat ze eerder ieder een eigen kandidaat naar voren schoven.

PvdUS en Helder vinden dat het na het jarenlange voorzitterschap van VUUR “niet meer dan redelijk” is dat een andere partij de kans krijgt de voorzitter te leveren. Ook twijfelen ze aan de leidinggevende capaciteiten van de VUUR-kandidaat. VUUR, aan de andere kant, is van mening dat het voorzitterschap toebehoort aan VUUR, omdat ze nog steeds veruit de meeste stemmen hebben gekregen. Bovendien zou hun kandidaat prima gekwalificeerd zijn.

Bij de laatste universiteitraadsverkiezingen leverde Lijst VUUR één zetel in (van 8 naar 7). Lijst Helder steeg van 1 naar 2 zetels, de PvdUS bleef staan op 3. Door deze stemverhouding (54 procent voor VUUR, 25 procent voor PvdUS, 20 voor Helder) vinden de kleinere partijen dat het hun beurt is.

Vervelende sfeer
De moeizame onderhandelingen afgelopen maandagavond waren niet inhoudelijk, maar persoonlijk, zo duidt Lucinda van Ewijk, aankomend raadslid van VUUR, de situatie. Bij de lang durende vergadering zou “een vervelende sfeer” gehangen hebben. Toch zouden de relaties 1-op-1 wel prima zijn. Het inwerkweekend voor de U-raad van afgelopen weekend was volgens alle partijen gezellig.

De partijen gingen maandagavond uiteindelijk na een impasse uit elkaar. PvdUS en Helder zeggen dat zij op het laatste moment nog een compromisvoorstel deden, maar dat de fractie van VUUR nog tijdens het voorlezen van het voorstel vertrok.

VUUR loopt weg
Volgens Anna Grebenchtchikova van Lijst Helder boden PvdUS en Helder in het compromis aan om het voorzitterschap op te geven, in ruil voor drie vice-voorzitterschappen. “Maar VUUR heeft dat nooit gehoord omdat ze wegliepen uit de vergadering.” Grebenchtchikova, die als zittend raadslid de aankomende Helder-fractieleden begeleidde bij de vergadering, noemt dit “jammerlijk”.

VUUR stelt dat het compromisvoorstel nog wel is aangehoord, maar dat er door het tijdstip van de vergadering (kwart voor één ’s nachts) en de aard van het voorstel niet op ingegaan is. Van Ewijk (VUUR): “We willen de benoeming van voorzitter en vice-voorzitters uit elkaar houden.” De partij wil niet dat de verdeling van functies een “koehandel” wordt. Er waren wat haar betreft twee opties: of het benoemen van de VUUR-kandidaat, of in een gesplitste raad verder gaan.

Ervaren kandidaat
Helder en PvdUS vonden hún gezamenlijke voorzitterskandidaat door zijn ervaring als studentbestuurslid en voorzitter van de medezeggenschapsraad van Natuurkunde meer ervaren. Een sterkere voorzitter is volgens Grebenchtchikova (Helder) beter voor de belangen van de Utrechtse student. VUUR bestrijdt dit: hun kandidaat zou sterker zijn, en jarenlange ervaring hebben met medezeggenschap en voorzitterschap. 

Voorlopig ziet het er naar uit dat de studentengeleding twee voorzitters kent. Nog totaal onduidelijk is wat er gebeurt met de verdere verdeling van functies. Normaliter zitten de voorzitter en de vice-voorzitter van de studentengeleding in de agendacommissie, en kiezen de studenten voor de drie inhoudelijke commissies (Onderwijs en Onderzoek, Strategie, Personeels- en Studentenbeleid; Financiën, Huisvesting en ICT) elk een (vice-)voorzitter.

De partijen zullen het College van Bestuur informeren over de situatie. Gekeken zal worden naar hoe de studentengeledingen functioneren in andere universiteitssteden, waar studentenfracties ook onafhankelijk van elkaar opereren. Volgens VUUR werkt de situatie in andere steden prima.

Tweedracht
VUUR denkt dat het ten goede komt aan de medezeggenschap als er in fracties wordt gewerkt: partijen kunnen zich beter profileren, je kunt sneller tot beslissingen komen en de beloftes die je aan kiezers doet kun je beter waarmaken. De gezamenlijke tegenkandidaat Helder en PvdUS zal waarschijnlijk het smaldeel van de raad voorzitten.

Grebenchtchikova van Lijst Helder betreurt dat er niet meer onderhandeld kan worden, en vreest dat tweedracht in de studentengeleding gebruikt zal worden door het College van Bestuur. Door de onderhandelingen over een gezamenlijke voorzitter te staken, zou VUUR de belangen van alle Utrechtse studenten ernstig in gevaar brengen.

Van Ewijk deelt die angst niet. “De wil is er om inhoudelijk samen te werken en samen op te treden.” Ze verwacht dat er per onderwerp wel een oplossing gevonden zal worden.

Advertentie