D66: ‘Universiteit Utrecht begrijpt belang studentensport niet’

De gemeenteraadsfractie van D66 belegt op 23 november een speciale informatieavond voor raadsleden over de Utrechtse studentensport. Directe aanleiding is de onrust bij voetballende en rugbyende studenten over een tekort aan velden in De Uithof. De verenigingen moeten door de aanleg van een Transferium waarschijnlijk op zoek naar tijdelijke huisvesting elders.

Raadslid van D66 Gerda Oskam vroeg donderdag wethouder Rinda den Besten de start van de aanleg van het Transferium uit te stellen. De studentensportverenigingen Odysseus ’91 (voetbal) en USRS en RUS (heren- en damesrugby) raken door de bouw van de parkeervoorziening in februari hun huidige velden kwijt, terwijl vervangende velden in De Uithof niet op tijd speelklaar zijn.

Den Besten antwoordde dat van uitstel geen sprake kan zijn, omdat het Rijk financiële voorwaarden heeft verbonden aan de termijn waarbinnen het project moet zijn voltooid. Wel zegde zij toe met de universiteit naar mogelijke alternatieve locaties voor de verenigingen te zullen zoeken. De afspraak is volgens haar dat de universiteit de kosten van het gebruik van die velden geheel voor haar rekening neemt.

Oskam zegt nog enige hoop te hebben dat in de planning van de werkzaamheden voor de aanleg van het Transferium nog wat rek is te vinden, zodat de verenigingen toch het seizoen in De Uithof kunnen afmaken. Waarschijnlijker is echter dat de verenigingen elders hun wedstrijden zullen moeten afwerken, een scenario waarbij de voetbal- en rugbyclub ernstige bezwaren hebben.

“Dit is erg jammer”, stelt Oskam. “Als gemeenteraadsfractie hebben wij steeds gewaarschuwd dat de verenigingen door de aanleg van het Transferium in de knel kunnen komen. Klaarblijkelijk ziet de universiteit het belang van studentensport niet. Als je een internationaal concurrerende instelling wilt zijn, dan horen goede voorzieningen op dat vlak er gewoon bij.”

Afgezien van de problemen als gevolg van de Transferium-bouw, vindt D66 dat het universiteitsbestuur meer zou moeten doen aan de wachtlijsten bij de Utrechtse sportverenigingen. De voetbalvereniging verwacht dat de wachtlijst dit jaar groeit tot zo’n honderd studenten. Om de wachtlijsten aan te pakken zou het aantal velden op sportcentrum Olympos echter moeten worden uitgebreid.

Op 23 november houdt D66 een informatieavond voor de gemeenteraad over de problematiek. Naast de sportverenigingen, worden in ieder geval Olymposdirecteur Jules Vereecken en de universiteit uitgenodigd.

XB

Advertentie