D66 wil dat rugbyers in De Uithof blijven trainen

De gemeente Utrecht moet er voor zorgen dat de studentenrugbyers in De Uithof kunnen blijven trainen tijdens de eerste maanden van de bouw van een nieuw Transferium. Die oproep doet de fractie van D66 donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

De studentensportverenigingen Odysseus ’91 (voetbal) en USRS en RUS (beiden rugby), luidden onlangs de noodklok. Vanwege de bouw van een grootschalige parkeervoorziening op de huidige sportvelden aan de Upsallalaan, hadden de clubs aankomend voorjaar willen verhuizen naar nieuwe velden aan de overzijde van de weg. De grasmat van deze velden blijkt echter pas tegen de zomer speelklaar te zijn. De verenigingen moeten daarom noodgedwongen op zoek naar alternatieve sportlocaties.

Gemeenteraadslid Gerda Oskam noemde het verloop van een door haar aangevraagde raadsinformatieavond dinsdagavond over de kwestie “onbevredigend”. Gemeente en universiteit stelden in de trouwzaal van het stadhuis dat de bouw van het Transferium niet uitgesteld kan worden en dat er geen mogelijkheden zijn om de verenigingen het seizoen op sportcentrum Olympos af te laten maken.

Volgens Oskam zou in ieder geval nogmaals moeten worden onderzocht of de bouwwerkzaamheden werkelijk geen ruimte laten voor een trainingsveld voor de rugbyers. Daartoe diende Oskam een spoedmotie in voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag. Door bouwketen en parkeerplaatsen voor bouwvakkers tijdelijk elders te plaatsen zou dit mogelijk moeten zijn, aldus Oskam die deze week zelf een kijkje kwam nemen aan de Upsallalaan.

Oskam meent dat het gemeentebestuur moreel verplicht is het uiterste te doen voor de verenigingen. Tijdens de raadsinformatieavond noemde zij het onbegrijpelijk dat de verenigingen nu in de kou staan. “In de gemeenteraad hebben wij herhaaldelijk gevraagd of de verhuizing van de verenigingen zonder problemen zou verlopen. Keer op keer werd daar geruststellend op geantwoord.”

Het universitaire hoofd vastgoedbeheer Ruut van Rossen gaf dinsdag aan dat vooral de trage vergunningverlening voor de aanleg van de nieuwe sportvelden een obstakel geweest. De universiteit kreeg pas in juni formeel toestemming van de gemeente.

De vraag waarom het zo lang duurde voordat de Universiteit Utrecht de vergunning binnenhad, bleef in de lucht hangen. Verantwoordelijk wethouder Rinda den Besten was niet aanwezig, de ambtenaren die de vergunningen verstrekken evenmin.

Van Rossen maakte duidelijk dat de oorzaak van de vertraging naar zijn idee vooral gezocht moest worden in het late tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan van De Uithof. De universiteit had er bij de gemeente op aangedrongen de sportvoorzieningen daarin al op te nemen, maar dit bleek onmogelijk. Toen het plan uiteindelijk begin mei werd aangenomen, moest er nog een extra procedure worden doorlopen om met de aanleg van de sportvelden te kunnen starten.

Volgens Van Rossen is de universiteit onmiddellijk nadat de vergunning was verstrekt, begonnen met de aanleg van de nieuwe velden. Hij gaf wel toe dat het bij nader inzien beter was geweest wanneer er meer dan één ploeg werklui was ingezet. Nu kon pas na de zomer worden gezaaid.

Op dit moment zoekt de universiteit samen met de verenigingen naar locaties in de stad waar de voetbal- en rugbywedstrijden van de twee verenigingen kunnen worden afgewerkt.

XB

 

Advertentie