De beste studenten van Utrecht

Vier masterstudenten zijn genomineerd voor de titel student van het jaar op basis van hun masterscriptie. Twee bachelorstudenten komen in aanmerking voor eenzelfde titel maar zijn genomineerd vanwege bijzondere verdiensten.

De masterstudenten zijn Michiel Cottaar (Astophysics), Nina Elbers (Chemistry and Physics), Robert Flierman (Medieval Studies) en Marloes van Waijenburg (Camparative History). De twee bachelorstudenten die vanwege bijzondere verdiensten zijn genomineerd zijn Kristyanne Hendriks (Diergeneeskunde) en Haza Rahim (Psychologie).

Om genomineerd te mogen worden moeten studenten voor de eerste categorie minimaal een 8,5 hebben gehaald voor hun masterscriptie. De jury kijkt vervolgens naar originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit. De student moet worden voorgedragen door de onderwijsdirecteur van zijn opleiding en de scriptie moet worden begeleid door twee aanbevelingsbrieven van docenten die niet de scriptiebegeleider zijn geweest.

Voor de categorie bijzondere verdienste moet een kandidaat goede studiecijfers hebben behaald en zich hebben ingezet op maatschappelijk of bestuurlijk vlak. Bovendien moet de student een positieve uitstraling hebben op het imago van studenten in het algemeen en op de UU in het bijzonder.

Voor de categorie masterscriptie zijn de vier genomineerde studenten gekozen uit 17 voordrachten. In de andere categorie zijn de twee bachelorstudenten gekozen uit vijf kandidaten. Kristyanne Hendriks is genomineerd onder meer vanwege haar bestuurlijke inzet voor de bachelors en masters bij Diergeneeskunde en Haza Rahim vanwege haar activiteiten voor haar opleiding en haar inzet voor de Koerdische Studentenvereniging in Nederland.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de opening van het Academisch Jaar op 6 september 2010. De winnaars krijgen een geldbedrag van 1500 euro en een replica van de sol (zie foto). De opening van het Academisch Jaar is van 16 tot 17.10 uur en is live via internet te volgen. Prof. dr. Cees Veerman, oud-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (tegenwoordig Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en voorzitter van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel houdt de traditionele openingsrede. Zijn voordracht heeft de titel ‘Is kennis nog macht’ meegekregen.

Advertentie