De Bilt ligt dwars bij overgang RIVM naar De Uithof

Body: 

De gemeente De Bilt stelt alles in het werk om een verhuizing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar De Uithof te voorkomen. Nieuwbouw in de nabijheid van het huidige complex in Bilthoven is volgens de gemeente veel goedkoper.

In juli vorig jaar ondertekenden de Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst met de Rijksgebouwendienst voor een overgang van het RIVM naar De Uithof per 2016.

De gemeente De Bilt stelt alles in het werk om een verhuizing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar De Uithof te voorkomen. Nieuwbouw in de nabijheid van het huidige complex in Bilthoven is volgens de gemeente veel goedkoper.

In juli vorig jaar ondertekenden de Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst met de Rijksgebouwendienst voor een overgang van het RIVM naar De Uithof per 2016.

De Rijksgebouwendienst, eigenaar en verhuurder van de RIVM-gebouwen op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein in Bilthoven, berekende dat verhuizing van het RIVM een goedkopere optie is dan renovatie van het huidige complex. Het terrein in Bilthoven zou daarbij een andere bestemming kunnen krijgen.

Het RIVM wil graag naar De Uithof vanwege de nabijheid van onderzoeksgroepen en –faciliteiten. De locatie van het huidige Wentgebouw is inmiddels aangewezen als mogelijke vestigingsplek van het RIVM.

In eerste instantie leek de gemeente De Bilt niet zeer te treuren over een vertrek van het RIVM naar het nabijgelegen universiteitsterrein, maar daar is verandering in gekomen. De gemeente spreekt de ambitie uit om kennisintensieve bedrijvigheid te behouden en te stimuleren. In een nieuw plan biedt de gemeente het RIVM de mogelijkheid om nieuwbouw neer te zetten op het terrein 'Schapenweide', in de directe nabijheid van de huidige locatie.

De Bilt wil ook niet meewerken aan woningbouw op het Antonie van Leeuwenhoekterrein. Volgens de gemeente zouden te veel huizen gebouwd moeten worden om verhuizing van het RIVM te bekostigen. Dat zou niet passen binnen de ‘groene’ omgeving. Bovendien hoopt de gemeente rondom het RIVM een Science Park te vormen dat meer innovatieve bedrijven zal aanttrekken.

Volgens De Bilt is het eigen plan 58 miljoen goedkoper dan een verhuizing naar De Uithof. Onlangs heeft de gemeente het voorstel naar het ministerie van VWS gestuurd.  Dat ministerie moet binnen enkele maanden een beslissing nemen over de toekomst van het RIVM. Een woordvoerder van het ministerie wil niets meer zeggen dan dat de nieuwe informatie van de gemeente De Bilt worden meegenomen in de besluitvorming.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail