De UU-ICT-ergernissen top 10

Body: 

Wat zijn de grootste ergernissen op het vlak van de ict van de verschillende faculteiten en diensten van de Universiteit Utrecht? Het college van bestuur heeft de verschillende onderdelen gevraagd een top 10 samen te stellen om zo de meest urgente punten als eerste aan te pakken. “Wij konden wel een top 25 inleveren”, zei de directeur van de Rebo-faculteit Eline den Boer gisteren tijdens de faculteitsraad. 

Wat zijn de grootste ergernissen op het vlak van de ict van de verschillende faculteiten en diensten van de Universiteit Utrecht? Het college van bestuur heeft de verschillende onderdelen gevraagd een top 10 samen te stellen om zo de meest urgente punten als eerste aan te pakken. “Wij konden wel een top 25 inleveren”, zei de directeur van de Rebo-faculteit Eline den Boer gisteren tijdens de faculteitsraad. 

Dan nu zonder omhalen de top 10 van de Rebofaculteit die feitelijk bestaat uit 9 punten maar waarvan de nummer 1 al geldt als een top 4. Daaronder de top 10 van de Bètafaculteit die is samengesteld door faculteitsraadslid Jan Builtjes. DUB roept de andere faculteiten en diensten op hun Ergernissen top 10 in een reactie onder dit artikel te plaatsen. Dit onder het motto: gedeelde smart, is halve smart.

De Rebo top 10

 1. De instabiliteit van het netwerk, storingen, outlookproblemen, verouderde software enz. 
 2. Betreffende soliswerkplekken: werken met verouderde software (office 2003) waardoor er geen aansluiting is met de meer moderne voorzieningen van studenten en externen wat het samenwerken bemoeilijkt en het secretariaten lastig maakt. Het gebruiken van laptops is moeilijk.
 3. Het gebruik van (onderwijs)laptops met publieke image is niet volledig te gebruiken door externe docenten als zij geen deelnemer van Eduroam zijn. 
 4. De UU website ontbeert een intelligente zoekfunctie. In de woorden van decaan Kummeling tijdens de afgelopen faculteitsraad: “Met Google vind je sneller iets op de universitaire website dan met de zoekmachine van de UU-site”.
 5. Niet gevonden kunnen worden op de website van de UU. NB: ‘De profielpagina's voor REBO die hun voltooiïng naderen brengen hier hopelijk verbetering in, maar dit is meer de verdienste van de REBO-afdeling Communicatie dan de inzet van de centrale afdeling.’
 6. Weinig vertrouwen in het functioneren van het ict Servicecentrum door het grote aantal storingen en moeizame communicatie door de afstand met de helpdesk en de ondersteuning.
 7. Rebo-ict: te beperkte communicatie over projecten en storingen waardoor zij de medewerkers niet goed kunnen inlichten.
 8. Rebo-ict: ontbreken van regie bij ict Servicecentrum waardoor het niet duidelijk is met welk probleem je bij wie moet zijn over bijvoorbeeld zoiets simpels als storingen van printers.
 9. Rebo ict: te veel gericht op incidenten, het beleid is reactief in plaats van pro-actief.  Zonder overleg met faculteiten of diensten wordt beleid gemaakt en ingevoerd. Het beleid wordt niet gemaakt vanuit het perspectief van de gebruiker.

En dan nu de ergernissen van de Bètafaculteit. Faculteitsraadslid stuurde twintig ergernissen die geïnventariseerd zijn op 19 september en op 20 oktober 2010.  Dub heeft er 1 top 10 van gemaakt, maar over de volgorde valt te discussiëren.

De Bèta top 10

 1. Computers op practicumzalen hebben vaak niet allemaal dezelfde software of installatie. Bij een update van de software wordt niet gecontroleerd of alle computers ook daadwerkelijk de nieuwe software hebben. Communicatie hierover verloopt moeizaam.
 2. Studenten-mailaccounts worden zonder aankondiging heen en weer geschoven tussen g-mail en solismail. Studenten krijgen soms meerdere dagen tot een week geen e-mail. Ict-centraal heeft moeite met het begrijpen van het probleem. Een ingestelde forward naar bijvoorbeeld een prive-account verdwijnt soms zomaar.
 3. Studenten krijgen onterecht een medewerkersaccount waardoor ze geen e-mails ontvangen. Het oplossen hiervan duurt in sommige gevallen 2 maanden.
 4. Soliscomputers doen heel lang over het inloggen (je kunt makkelijk 3 koppen koffie drinken).
 5. De verbinding met de mailserver is regelmatig onderbroken of werkt heel erg traag.
 6. Kapotte printers worden niet snel gerepareerd en zijn lang buiten bedrijf.
 7. De UU-website is erg onoverzichtelijk. Het is moeilijk om dingen te vinden. Om ergens te komen moet je soms heel ver doorklikken en hopen dat je de goede kant op gaat.  De website wordt slecht bijgehouden. Updates zijn vaak te laat zodat informatie niet op tijd beschikbaar is. E-mailadresssen op de site werken vaak niet.
 8. In naar schatting 50 procent van de gevallen wordt bij aanstelling geen mail over het Solis-ID en wachtwoord opgestuurd; medewerkers krijgen een mail over opheffing van hun ID bij verlenging van hun aanstelling, etc.; ID-’s bij aanstelling worden pas geactiveerd op de dag van ingang van de aanstelling en medewerkers ontvangen hierdoor te laat hun SolisID, of zelfs helemaal niet. Medewerkers worden nog steeds – volstrekt ten onrechte - terugverwezen naar P&O.
 9. Problemen met Blackboard. Studenten kregen geen link in beeld naar hun cursussen. Blackboard levert veel waarschuwingen die weg geklikt moeten worden. Studenten Biologie kunnen niet beschikken over dezelfde roosterinformatie als bijvoorbeeld studenten van Natuurkunde.
 10. Er is gebrekkige communicatie wanneer dingen veranderen, hoe ze veranderen en waarom ze veranderen (bijv: ldap/u-gids; profielpagina's/u-gids). Er is nog veel verbetering mogelijk bij afhandeling van klachten door de centrale ict-helpdesk. Het betreft hier o.a. de reactiesnelheid en de erkenning dat het iets is dat ict-centraal moet oplossen.
Facebook Twitter Whatsapp Mail