Decaan Geneeskunde wil meer waardering voor onderwijs

Binnen het UMC Utrecht is weinig waardering voor onderwijstaken. Docerende medewerkers zeggen dat ze vooral afgerekend worden op onderzoek en patiëntenzorg. Zorgelijk, vindt decaan Geneeskunde Frank Miedema. Hij stuurt aan op veranderingen. “Het is nu menens.”

Sommige docenten aan de faculteit Geneeskunde hebben veel verschillende petten op. Ze hebben niet alleen onderwijstaken, maar doen daarnaast onderzoek en werken ook nog in de kliniek. Daardoor wil onderwijs nog wel eens het ondergeschoven kindje zijn. Dat blijkt ook uit 16 interviews die dit voorjaar in het kader van het rapport ‘Needs Assesment Docenten UMC Utrecht’ zijn gehouden met UMCU-medewerkers met docenttaken.

Zelf zijn de medewerkers unaniem positief over de onderwijstaak. Maar, zo constateert het Centrum Onderwijs en Leren, uitvoerder van het rapport: “De waardering voor onderwijs vanuit de organisatie staat in schril contrast met hun eigen waardering voor onderwijs, aldus het merendeel van de geïnterviewden. Onderwijs is meestal geen onderwerp dat terugkomt in functioneringsgesprekken, leidinggevenden doen weinig met studentevaluaties.”

Afgerekend op papers
Uitblinken in onderwijs is binnen de organisatie niet belangrijk. Medewerkers met onderwijstaken worden afgerekend op het aantal publicaties in vakbladen en patiëntenzorg. Dat terwijl een meerderheid van de ondervraagden aangeeft liever tijd te besteden aan onderwijs dan aan patiëntenzorg.

“Als je onderwijs minded bent, ben je bijna de sukkel van de afdeling”, is een citaat van een van de ondervraagde medewerkers in het rapport. De schrijvers van het rapport vinden zo’n situatie een universitair centrum “onwaardig”.

Een commissie die de faculteit Geneeskunde dit jaar visiteerde had ook kritiek op de onderwijssituatie. De faculteit lijkt er maar niet in te slagen om voldoende artsen voor de collegezaal te krijgen en de commissie drong aan op concrete acties van de decaan. 

Ook was er kritiek op de rol van de decaan van Geneeskunde. Hij zou zich persoonlijk meer met onderwijs moeten gaan bemoeien.

Decaan is 'geschrokken'
Decaan Miedema liet recent aan de faculteitsraad Geneeskunde weten “geschrokken” te zijn van de conclusies van de visitatiecommissie. Hij herkent veel van de kritiekpunten. Nu, begin juli, vertelt hij DUB er hard aan te werken onderwijs meer gewicht te geven in de organisatie.

Na de visitatie heeft hij een plan bij rector Bert van der Zwaan neergelegd om de onderwijssituatie te verbeteren. Afgelopen maandag is er volgens Miedema gesproken met onder meer de leidinggevenden van de verschillende divisies in het UMC. Samen met opleidingsdirecteur Marijke van Dijk en directeur Onderwijs en Opleidingen Gert Rijksen heeft hij daarin duidelijk gemaakt dat voor onderwijs beschikbare tijd en geld ook voor onderwijs bedoeld is.

Miedema: “We hebben gezegd: er is voldoende geld voor onderwijs. Kom niet aan met het verhaal dat je er niet voor beloond wordt. We hebben ook toegelicht wat we de komende jaren willen veranderen.”

'Het is nu menens'
Iemand die excelleert op onderwijsgebied moet daarvoor beloond worden, en onderwijstaken moeten een vaste plek krijgen in functioneringsgesprekken, zegt Miedema. Dat zal strenger gecontroleerd worden. “Laat zien welke mensen je vrijmaakt voor onderwijs. Laat zien hoe je onderwijs organiseert in je afdeling. Laat zien dat je mensen die goed zijn in onderwijs geven ook echt beloont. Er moet niet gezegd worden: nou, het gaat niet zo goed met je papers dit jaar, en hoeveel projecten heb je dit jaar binnengehaald? Terwijl iemand een fantastische nieuwe cursus gemaakt heeft. We gaan mensen niet meer op de blauwe ogen geloven. We gaan meekijken om te zien of ze wel doen wat is afgesproken. Het is ons nu echt menens.”

Ondanks de kritiek op de organisatie van onderwijs, was de visitatiecommissie wel onder de indruk van de kwaliteit van onderwijs in de faculteit. Miedema: “Ons onderwijs in kleine groepen is onze kracht, maar naar de organisatie toe is het onze zwakte. Als je de studenten opdeelt in groepjes van twaalf, dan heb je waanzinnig veel docenten nodig.” Daarnaast was de commissie zeer onder de indruk van de kwaliteit van SUMMA, de vierjarige researchmaster Geneeskunde.

Kleine groepen
Afschaffen van de kleine groepen ten faveure van grootschalige colleges werd dit voorjaar ten zeerste afgeraden door de visitatiecommissie. Miedema: “We moeten de verleiding weerstaan om af te stappen van de kleine groepen. Dus we zullen onze medewerkers moeten aansporen tot onderwijs.”

Om meer docenten te mobiliseren moet de waardering voor onderwijs omhoog. “We moeten laten zien dat je carrière in onderwijs kan maken. Dat je als universitair hoofddocent geen toppapers publiceert, maar dat je gewoon zegt: ik ben hier toponderwijs aan het geven. En dat er een route naar de top is voor hen. Dat je er ook hoogleraar mee kan worden.”

Advertentie