Delft snoeit in bachelorprogramma

Het hoger onderwijs sloot zijn deuren en politici gingen skiën. Maar toch was er hier en daar wel wat nieuws. Het Hoger Onderwijs Persbureau zette het belangrijkste nieuws op een rij.

Basisbeurs weg?
Als het kabinet extra gaat bezuinigen, worden de basisbeurs en ov-studentenkaart misschien helemaal afgeschaft. Ambtenaren van het ministerie van Financiën zouden daar plannen voor uitwerken. De bezuiniging zou ongeveer een miljard euro opleveren. Veel politieke partijen, waaronder de VVD, willen de basisbeurs vervangen door een leenstelsel. Maar coalitiepartij CDA en gedoogpartij PVV waren tot nog toe tegen. 

Delft maakt tempo
De TU Delft gaat snoeien in haar bachelorprogramma’s. Nu haalt maar een kwart van de studenten zijn driejarige bachelor in vier jaar. Volgens het bestuur van de TU zijn docenten geneigd de studenten “te veel door de strot te duwen”, zodat de studielast te hoog wordt. De Delftse studentenvakbond VSSD stelt dat dit onvermijdelijk tot kwaliteitsverlies leidt. D66 en de SP hebben Kamervragen gesteld.

10 voor scriptie over fascistische PVV
Een student van de katholieke Universiteit van Tilburg heeft een 10 gekregen voor een scriptie waarin hij beweert dat de PVV een fascistische partij is. Wilders twitterde: “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.”

RUG discrimineert mannen
De Rijksuniversiteit Groningen mag geen speciale leerstoelen voor vrouwen instellen. Daarmee discrimineert de universiteit mannen, oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling na een klacht van de Groninger Studentenbond. De RUG had de afgelopen jaren geld vrijgemaakt om twaalf vrouwen tot hoogleraar te benoemen om zo het aantal vrouwen aan de top van de wetenschap te vergroten.

Basisscholen mogen pabo overnemen
Een vereniging van 55 Rotterdamse basisscholen mag de Pabo Thomas More overnemen van de Hogeschool Leiden. Daarvoor moet staatssecretaris Zijlstra eerst de wet wijzigen, maar daar is hij toe bereid. Er is sprake van een bijzondere situatie, meent hij. Hij ziet de katholieke pabo liever niet verloren gaan.

Advertentie