Directeur Debye Instituut stapt op

Alfons van Blaaderen legt zijn functie als wetenschappelijk directeur van het Debye Instituut neer. De hoogleraar doet dit uit protest tegen de in zijn ogen verkeerde procedure die is gevolgd bij de bezuinigingen in de faculteit Bètawetenschappen.

Van Blaaderen kan zich niet vinden in de keuze om te stoppen met het thema Energie, en het als gevolg daarvan wegbezuinigen van het zonnecellenonderzoek van de groep van hoogleraar Ruud Schropp. Hij betreurt dat een gesprek met de decaan over deze keuzes, waar aan het Debye Instituut verbonden hoogleraren in juli op aandrongen (pdf), er niet is gekomen vóór het bepalen van een definitief Bèta-profiel

“Als protest tegen de in mijn ogen incorrecte procedure die is gevolgd om tot deze voor het Debye Instituut twee erg negatieve besluiten te komen, leg ik mijn taken als wetenschappelijk directeur neer”, schrijft Van Blaaderen in een mail (pdf) aan decaan Gerrit van Meer. Van Blaaderen blijft wel als hoogleraar gecondenseerde materie lid van het instituut.

Het onderzoeksveld van de groep Schropp valt onder de afdeling Nanophotonics. Dit is een van de drie hoofdthema’s van het Debye Instituut. In de woorden van Van Blaaderen: "De bezuiniging van de 'groep Schropp' loopt dwars door de al jaren bestaande afdeling Nanophotonics."

Van Blaaderen kan zich niet vinden in de in het Bètaprofiel gemaakte keuzes. De keuzes zijn niet gestaafd met controleerbare feiten. “Er blijven hierdoor hoogleraren die aanzienlijk slechter functioneren dan diegene die nu worden wegbezuinigd aanwezig in de faculteit.”

Bovendien valt de keuze voor het thema Duurzaamheid, en het stoppen met het thema Energie “volkomen uit de lucht”, vindt Van Blaaderen. “Dit is schadelijk voor veel groepen in ons instituut én is alleen gemotiveerd door het willen wegbezuinigen van bepaalde groepen (i.p.v. het omgekeerde).”

Beoogd opvolger van Van Blaaderen is hoogleraar anorganische chemie Krijn de Jong. Als tweederde van de aan het Debye Instituut verbonden medewerkers akkoord gaat met de benoeming, dan neemt De Jong op 1 januari 2012 het stokje over van Van Blaaderen, die in 2008 werd benoemd als directeur van het Debye Instituut.

Lees ook het interview met Van Blaaderen naar aanleiding van het binnenhalen van een prestigieuze Europese subsidie van 2,5 miljoen euro.

Advertentie