'Docenten zijn geen politieagenten'

“Ik blijf me er principieel tegen verzetten.” Herre Talsma, docent-onderzoeker en tutor bij Farmacie vindt niet dat de universiteit op de stoel van de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de IND, moet gaan zitten. “Wij moeten onderwijs verzorgen.” 

De regels rondom studenten uit niet-westerse landen, de zogenoemde niet-EER studenten, verschillen van alle andere studenten. Het verschil is dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte een verblijfsvergunning nodig hebben om hier te mogen studeren. Deze moet vooralsnog elk jaar opnieuw worden aangevraagd, maar om te mogen blijven, moeten ze aan de Universiteit Utrecht wel aan zeer hoge verwachtingen voldoen. 

“Elke student moet voor een positief BSA 37,5 studiepunt hebben gehaald in het eerste jaar”, legt Herre Talsma uit. “Niet-EER studenten moeten er minimaal 45 halen. Waar die regel vandaan komt, is mij onbekend. Ik vind hem discriminerend. Nu weet ik inmiddels dat die regel vanaf het nieuwe studiejaar gaat veranderen, maar daar kleven weer andere principieel verwerpelijke verplichtingen aan vast.” 

Femke van der Geest van International Office is degene die weet heeft van alle regels rondom buitenlandse studenten. “Die 45-punten grens komt voort uit een rekensom die wij als universiteit hebben gemaakt. De som is gebaseerd op de regels van de IND. 

“In de huidige regelgeving mag een niet-EER student een beperkt aantal jaren in Nederland studeren. Per jaar moet je 60 punten halen. Een studie van vier jaar bijvoorbeeld – bachelor plus een master - mag maximaal zes jaar duren. Als je in zes jaar 240 punten moet halen, moet je dus 40 punten per jaar halen. Wie een tweejarige master gaat volgen moet - naar boven afgerond – 45 punten halen. Daar komt dus dat getal vandaan.” 

Streng 

“De Universiteit Utrecht is zo streng om de studenten eigenlijk tegen zichzelf te beschermen. Als de studenten hier na zes jaar zonder diploma vertrekken, is dat voor hen dubbel zo sneu. Hun verblijf in Nederland is heel duur. Ze betalen echt flink voor hun studie; minimaal 6000 euro collegegeld. De duurste bachelor kost bij ons zelfs 9200 euro aan collegegeld. Als je dus op een vroeg moment ontdekt dat het niet zo goed gaat met de studie, kun je met ze gaan praten en kijken of ze problemen ervaren. Die kun je dan helpen oplossen. Is het studieniveau gewoon echt te hoog, dan kun je adviseren om er mee te stoppen. Studenten die in het eerste jaar hun BSA gewoon halen, maar onder de 45 punten blijven, worden echt niet weggestuurd. Het is slechts een reden om met ze praten over hun studievoortgang.” 

Vanaf 1 januari 2011 gaan de regels rondom het verblijf van studenten uit niet-EER landen veranderen. De nieuwe norm is dat deze studenten een verblijfsvergunning voor de gehele studieduur krijgen. Ze hoeven dus niet zoals nu jaarlijks hun vergunning te laten verlengen. Deze groep studenten moet elk jaar vijftig procent van het aantal studiepunten halen om te mogen blijven. “Dat is dus een versoepeling van de regel”, zegt Van der Geest. “Ze mogen dan twee keer zo lang over hun studie doen. Natuurlijk moeten eerstejaars wel gewoon de BSA-norm halen voor een positief advies.” 

In ruil voor deze versoepeling die is vastgelegd in de gedragscode Internationale Student, moeten universiteiten jaarlijks de studieresultaten van deze groep studenten rapporteren aan de IND. “Verfoeilijk”, vindt Herre Talsma. “Daar is een universiteit niet voor. Wij moeten er voor zorgen dat alle studenten hier een goede opleiding krijgen. Docenten zijn geen politieagenten.” 

Volgens Talsma stelt het de opleidingen bovendien weer voor nieuwe problemen. Zo kreeg hij dit jaar van een studente te horen dat ze vertraging oploopt in haar studie omdat ze was uitgeloot voor een verplicht vak. “Hoe ga je daar dan mee om als dat er voor kan zorgen dat haar verblijfsvergunning wordt ingetrokken?” 

GK

Advertentie