Eerstejaars bezorgd over afschaffen basisbeurs

Zestig procent van de nieuwe eerstejaars studenten in Utrecht zou ook zijn gaan studeren als de basisbeurs nu al was afgeschaft. De rest betwijfelt dat en zeven procent zou zeker niet zijn begonnen.

Dat meldt het Utrechtse onderzoeksbureau Labyrinth. Het heeft 650 studenten geënquêteerd die deelnamen aan de Utrechtse introductieweek. Het merendeel (83 procent) studeert aan de universiteit, de rest in het hbo. Het bureau heeft de enquête op eigen initiatief uitgevoerd. Een rapport met onderzoeksverantwoording is niet beschikbaar.

Bijna geen van de bevraagde eerstejaars zou de omzetting van de basisbeurs in een lening een goede ontwikkeling vinden, stelt in een persbericht Labyrinth, omdat een studie dan niet meer voor iedereen toegankelijk is. Twee op de vijf eerstejaars zegt bovendien dat hun ouders financieel meer zullen moeten bijspringen als de basisbeurs wordt afgeschaft.

Tweederde van de eerstejaars studenten die in maart mochten stemmen, liet de mogelijke afschaffing van de basisbeurs en de hoge kosten voor het volgen van een tweede masteropleiding meewegen in zijn stemgedrag. Dit voorjaar deed ook de LSVb onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs. Van de veertienduizend studenten, mbo’ers, scholieren en hun ouders die de moeite namen om de website wiljijstufi.nl te bezoeken, zei 42 procent niet meer te gaan studeren als zij geen basisbeurs zouden ontvangen.

HOP

Advertentie