Eigenzinnig mastertracé bedreigd

Binnen een creatief team samen met kunststudenten werken aan echte opdrachten van echte opdrachtgevers. Die mogelijkheid hebben studenten binnen de opleiding ‘Sturing creatief ontwerp’. De toekomst voor dat opvallende mastertracé is echter duister.

Studenten van de universiteit en de Hogeschool van de Kunsten (HKU) die zich inschrijven voor het tracé, realiseren tijdens een intensief traject van een half jaar een –vaak multimediaal- product dat door de opdrachtgever daadwerkelijk in gebruik genomen. Het voormalige Ublad schreef enkele jaren geleden over een deelproject waarbij een serious game voor de NS werd ontwikkeld.

De studenten die dit jaar aan de opleiding begonnen, kregen onlangs te horen dat ze wel eens tot de laatste lichting zouden kunnen behoren. In de mail die ze ontvingen, wordt verwezen naar het te verwachten besluit van de UU en de HKU om het samenwerkingsverband dat formeel verantwoordelijk is voor het mastertracé, de Professional School of the Arts Utrecht (PSAU), op te heffen.

De PSAU werd meer dan vijf jaar geleden in het leven geroepen om de samenwerking tussen de kunstopleidingen en de universitaire opleidingen te stimuleren. Destijds werd dat gezien als een prelude op een veel verdergaande organisatorische samenwerking tussen de twee instellingen.

Die ontwikkeling heeft zich de afgelopen jaren niet doorgezet. De bevoegdheden van het vrij zware PSAU-bestuur bleven bovendien beperkt tot slechts één masterprogramma. Dit was aanleiding voor het PSAU-bestuur zelf om uiteindelijk de eigen levensvatbaarheid bij de colleges van bestuur van de UU en van de HKU ter discussie te stellen.

Met het opheffen van de PSAU verschuift de directe verantwoordelijkheid voor het tracé geheel naar de faculteit Geesteswetenschappen. De nieuwe vice-decaan Berteke Waaldijk benadrukt dat de huidige studenten hun opleiding gewoon kunnen afmaken en dat er bovendien nog geen besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van het tracé.

Waaldijk wijst er echter ook op dat de instroom van de opleiding laag is. In september begonnen slechts acht studenten aan het tracé. “Dit najaar gaan we kijken of –en zo ja in welke vorm- we met dit mastertracé verder gaan.”

XB

DUB-opinieleider Ruben van Hoof is student van het mastertracé. In zijn jongste bijdrage betreurt hij het mogelijke einde van zijn opleiding.

Tags: hku

Advertentie