Faculteitsraad aarzelt bij advies over Bètaplannen

De leden van de bètaraad weten nog niet hoe zij de bezuinigings- en profileringsplannen van het faculteitsbestuur moeten beoordelen. Ze willen geen vertraging van de besluitvorming, maar zijn bang voor de mogelijke juridische consequenties van goedkeuring door de raad voor individuele medewerkers. De raadsleden hebben om een week uitstel gevraagd.

De raadsleden zitten ernstig in hun maag met de formele bevoegdheden die zij hebben of zouden moeten hebben ten aanzien van de herstructurering die het faculteitsbestuur wil doorvoeren. Dat bleek maandagochtend tijdens een raadsvergadering.

De faculteitsraad is door de decaan gevraagd om advies te geven over het Voorlopig Profiel Bèta 2015. De plannen van het faculteitsbestuur bevatten naar het oordeel van de leden echter zulke vergaande voorstellen dat instemmingsrecht op zijn plaats zou zijn. Een oordeel van een FNV-jurist onderschrijft die zienswijze. Volgens deze jurist was er weliswaar geen sprake van een volledig nieuw strategisch plan van de faculteit maar worden er wel strategische keuzes gemaakt die de instemming van de raad behoeven.

Tegelijkertijd schrikt de raad ervoor terug om dat formele instemmingsrecht op te eisen. Decaan Van Meer stelt zich op het standpunt dat de keuzes die zijn gemaakt in het Voorlopig Profiel onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen. De raadsleden beseffen dat niemand op dit moment gebaat is bij een conflict. Uitstel van de profileringsplannen zou de noodlijdende faculteit veel geld kunnen kosten. Bovendien is de raad van mening dat duidelijke inhoudelijke keuzes gezien de moeilijke situatie van de faculteit zeer gewenst zijn. Elk alternatief voor de plannen van Van Meer zou even pijnlijk zijn.

De raadsleden aarzelen echter een positief advies af te geven voor het gehele plan van Van Meer. Ze hebben nog veel vragen over de precieze gevolgen van de profielkeuzes. Vooral de financiële onderbouwing en consequenties van de keuzes zijn onduidelijk. De leden vragen zich bezorgd af of deze maatregelen de faculteit nu daadwerkelijk de garantie geven dat een financieel gezonde situatie bereikt kan worden. Ook is nog onduidelijk wie de eventuele kosten van een reorganisatie moet gaan dragen.

Daarnaast zeggen de raadsleden niet te kunnen overzien welke gevolgen een raadsadvies op termijn kan hebben voor individuele werknemers die bezwaar aantekenen tegen een ontslag of positiewijziging. “Wij moeten zoeken naar een manier waarop we inhoudelijke keuzes bevestigen, zonder de rechten van medewerkers in gevaar te brengen”, verwoordde een raadslid de lastige positie van de raad.

De raad wil nu laten onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om zijn dilemma te omzeilen. De decaan krijgt volgende week een brief met de definitieve opstelling van de raad. 

Advertentie