Faculteitsvereniging gaat studenten zelf voorlichten over bezuinigingen

Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen moeten meer informatie krijgen over wat de kabinetsbezuinigingen gaan betekenen. Faculteitsvereniging SGS krijgt veel vragen over de maatregelen en gaat actie ondernemen. Bij studentenvakbonden en –organisaties heerst al langer ontevredenheid over de voorlichting vanuit de overheid.

Hilariteit in de zaal. Tjolina Proost, voorzitter van studentenunie VIDIUS, heeft zojuist uitgelegd dat de langstudeerboete is geïndexeerd, wat dus betekent dat het bedrag elk jaar met de inflatie zal meegroeien. “Behalve als we krimpen”, roept een van de aanwezigen, “en dat zit er dik in met Griekenland.”

In het Langeveldgebouw informeerde SGS afgelopen woensdag de leden van inspraakorganen binnen de faculteit over de maatregelen die op stapel staan en liet hen vervolgens brainstormen over manieren om alle studenten daarmee bekend te maken. Tjolina Proost is als studentbestuurder goed op de hoogte en mocht daarom de avond openen met een presentatie over alle hervormingen.

De bijeenkomst is hard nodig, denkt Josephine Verstappen, bestuurslid van SGS: “We kregen veel vragen van studenten over de gevolgen van de maatregelen en wij wisten zelf ook niet altijd het antwoord. Omdat de universiteit weinig informatie geeft, doen wij dat nu maar. We komen sowieso elke maand samen met alle studenten die in de inspraakcommissies zitten en ditmaal besteden we de hele avond aan de kabinetsplannen.”  Voor haarzelf hebben de bezuinigingen ook gevolgen. Josephine: “Ik zou heel graag twee of drie minors doen, maar dat zit er niet meer in.” Door haar bestuursjaar kan ze zich geen uitloop meer veroorloven, als ze de langstudeerboete wil ontlopen.

Vragen
Tjolina gaat intussen alle bezuinigingen af. Het blijkt nog een hele lijst: beperking van het recht op een OV-kaart, afschaffing van de studiefinanciering voor masterstudenten, de beruchte langstudeerboete, hoger collegegeld voor een tweede studie, harde knip tussen de bachelor- en masterfase (in Utrecht al jaren geleden ingevoerd) en een verlenging van de termijn waarop studenten hun lening kunnen terugbetalen van 15 naar 20 jaar. En voor wie denkt dat die laatste maatregel een lichtpuntje is, heeft ze een teleurstellende mededeling: “Het klinkt natuurlijk heel mooi, maar het betekent ook dat je meer rente gaat betalen.”  Overigens zijn enkele maatregelen, zoals het afschaffen van de master-stufi, nog niet door de Eerste Kamer heen. Toch is de kans groot dat ze worden aangenomen en, net als de andere plannen, per komend studiejaar worden ingevoerd.

De inspraak-studenten luisteren aandachtig naar de presentatie. Niemand is compleet verrast door de inhoud, maar velen komen wel met vragen: hoe zit het nu precies met de betaling van de langstudeerboete? Mag er nu meer geleend gaan worden? En zijn er nog mogelijkheden om toch die gewilde tweede master te doen? Tjolina heeft niet altijd een antwoord, omdat het veelal specifieke gevallen betreft, die slechts op een enkel persoon betrekking hebben.  Ze legt uit: “De overheid is momenteel bezig de maatregelen vast te leggen in duidelijke, simpele wetgeving. Regels voor uitzonderlijke gevallen en voor mensen die met een combinatie van meerdere regels te maken krijgen, moeten nog worden vastgesteld.”

Na de presentatie worden kleine groepjes gevormd voor een brainstormsessie over de vraag: hoe zorgen we dat alle studenten van Sociale Wetenschappen op de hoogte zijn van de kabinetsplannen? Tjolina is verheugd dat SGS de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om de studenten te informeren. “Ik snap ook wel dat de universiteit nog geen voorlichting wil geven, tot de plannen definitief zijn. Maar nu zijn er studenten die denken: ‘we horen niks, dus er zal wel niks zijn’. En dat klopt niet.”

Ze heeft zelf gemengde gevoelens over de bezuinigingen: “Als studentvertegenwoordiger vind ik het moeilijk om te zeggen, maar voor veel maatregelen valt iets te zeggen. Er moet veel bezuinigd worden en dat terwijl er jaarlijks meer studenten bij komen. Aan de andere kant vind ik het heel schrijnend dat maatregelen zo snel worden ingevoerd, en met terugwerkende kracht. Studenten hebben zich daar niet op kunnen voorbereiden.” Eerder heeft ze al verteld dat studenten met ‘weigerachtige’ of onvindbare ouders vanaf volgend jaar geen aanvullende beurs meer ontvangen. Josephine vult aan: “Ook voor langdurig zieke studenten is het straks ‘pech gehad’. Dat vind ik heel erg.”

Megafoon
Na de pauze worden de uitkomsten van het brainstormen besproken. Meerdere groepjes opperen de vorming van een werkgroep die de ontwikkelingen rondom de kabinetsplannen gaat volgen. De werkgroepleden zouden ook als aanspreekpunt voor studenten met vragen kunnen dienen. Daarnaast wordt een postercampagne overwogen om studenten erop te wijzen dat de bezuinigingen ook voor hen gevolgen gaan hebben. Een derde optie is het houden van een korte presentatie over de plannen voor alle grote hoorcolleges.

Het SGS-bestuur buigt zich binnenkort over de uitvoering van de geopperde plannen en gaat studenten zoeken die mee willen werken. Studentenunie VIDIUS zal daarbij het overzicht van alle maatregelen aan SGS sturen, zodat zij het verder kunnen verspreiden. En als dat allemaal niet werkt? Een van de studenten heeft nog wel een noodvoorstel: “We roepen gewoon de hulp van de ME in, drijven alle studenten bij elkaar en gebruiken een megafoon.”

Advertentie