Fietsenrekken zitten auto’s dwars

Stomverbaasd waren ze eind augustus, de ‘bewoners’ van de gebouwen rond het Princetonplein in de Noordwesthoek van De Uithof. Zonder voorafgaande melding waren ongeveer dertig parkeerplaatsen vervangen door fietsenrekken. En dat terwijl parkeren in De Uithof toch al geen pretje is.

Vanuit hun kamers op de eerste verdieping van het gebouw van Aardwetenschappen hebben Pien van Minnen en Pieter Kleingeld een riant uitzicht op de plek des onheils. De twee senior-medewerkers van de faculteit Geowetenschappen wijzen naar de fietsenrekken die er op deze doorsnee woensdagochtend leeg en verlaten bij staan, terwijl verschillende automobilisten hun toevlucht in arren moede maar op de stoep hebben gezocht.

Van Minnen en Kleingeld ergeren zich aan het feit dat de rekken werden geplaatst zonder enig informatie aan de medewerkers. “Er is geen enkele melding gedaan. Opeens stonden er hekken en twee weken later waren de rekken geplaatst. We hebben geen idee wie er verantwoordelijk voor is en bij wie we eventueel een klacht zouden kunnen indienen. Het gaat allemaal volledig buiten ons om. Zo ga je toch niet met je medewerkers om?”

OP DE STOEP

Ook zijn zij verbaasd over het gebrek aan servicegerichtheid van de universiteit. “Voor ons is het feit dat er nu weer parkeerplaatsen zijn verdwenen vooral hinderlijk, maar voor leveranciers en gasten is het echt geen doen meer. Waar moeten die mensen hun auto kwijt? Ja, op de stoep dus en op andere plekken waar je niet mag staan. Wat moeten ze anders?”

Over de reden van het plaatsen van zoveel extra fietsrekken tasten de twee medewerkers in het duister. “Er staan bijna nooit fietsen, dus wij vragen ons af wat nu precies de bedoeling is.” Maar ook afgezien van deze ingreep zouden zij graag wat meer visie zien op de parkeerproblematiek in De Uithof.

TNO

Kleingeld: “Op het parkeerterrein van het nieuwe gebouw van TNO aan de noordkant van het Princetonplein zijn plaatsen beschikbaar voor leveranciers en andere kortparkeerders. Dat zou de universiteit hier op het plein toch ook moeten kunnen regelen voor mensen die echt een parkeerplaats nodig hebben?”

Op de vraag of zij geen gebruik kunnen maken van plaatsen bij TNO schudden Van Minnen en Kleingeld het hoofd. “Bij de aanleg van dat parkeerterrein is door TNO bepaald dat die plaatsen alleen voor hun eigen medewerkers en gasten beschikbaar zijn en niet voor universitaire medewerkers en hun bezoek.”

VISIE

Veel hoop dat hun klacht iets zal opleveren, hebben de twee medewerkers van Geowetenschappen niet. Kleingeld: “Wij hebben er echt wel begrip voor dat de universiteit het gebruik van de auto wil terugdringen en het fietsen wil bevorderen; ik fiets zelf sinds de energiecrisis in de jaren zeventig zo'n 45 kilometer per dag naar en van De Uithof.

“Maar laat men met een duidelijke visie komen. Zo maar dertig parkeerplaatsen schrappen om fietsenrekken neer te zetten die amper worden gebruikt, dat is toch geen beleid?”

EH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REACTIE RUUT VAN ROSSEN, HOOFD ZAKELIJK VASTGOED- EN CAMPUSBEHEER

"In de eerste plaats vind ik het vervelend om te horen dat bewoners niet geïnformeerd zijn. Misschien komt dat omdat de afspraak voor het plaatsen van de rekken is gemaakt in samenspraak met de faculteit Bètawetenschappen en het hier medewerkers van Geowetenschappen betreft, maar deze gang van zaken verdient niet de schoonheidsprijs.

MINNAERTGEBOUW

"De reden om de fietsrekken te plaatsen is dat er binnenkort gestart wordt met werk aan het Minnaertgebouw, waardoor daar een groot aantal fietsplekken verdwijnt. Omdat de werkzaamheden pas later van start gaan, is het logisch dat de nieuwe rekken nu nog leeg zijn. Overigens hoop ik dat het een troost voor de medewerkers is dat er sprake is van een tijdelijke voorziening. Zodra er bij het Minaertgebouw een nieuwe stalling is gemaakt, krijgt men de dertig parkeerplaatsen weer terug.

P&R

"Wat betreft de klacht over een gebrek aan visie het volgende: Allereerst gaat waarschijnlijk nog dit jaar de spade in de grond voor een P&R-voorziening op de huidige sportvelden. Daar komen tweeduizend parkeerplaatsen, waarvan er 450 worden gereserveerd voor UU-medewerkers en 300 voor medewerkers van het Science Park.

"De komst van die garage past in ons streven om studenten en medewerkers met hun auto’s zoveel mogelijk buiten De Uithof te houden. Daardoor ontstaat in de buurt van de gebouwen vanzelf voldoende parkeerruimte voor leveranciers en gasten.

WIELKLEM

"Dat we daar in de Noordwesthoek van De Uithof op dit moment nog niet voor kunnen zorgen, heeft een simpele reden: in die omgeving is parkeren nog gratis. De ervaring heeft ons geleerd dat handhaving van een stringent parkeerbeleid in zo’n situatie gedoemd is te mislukken. Je kunt het eigenlijk niet sturen. Kijk maar naar al die mensen die nu op de stoep parkeren. Die geef je toch alleen in uiterste nood een bon of wielklem?

"De bewoners van de gebouwen rond het Princetonplein moeten dus helaas nog even geduld hebben. In de komende jaren zal op de huidige parkeerplaats van TNO een nieuw milieulaboratorium verrijzen. Pas als dat er staat, gaan we ook in dit deel van De Uithof het parkeren reguleren met behulp van pasjes, parkeerkaarten en wat dies meer zij.

WENTGEBOUW

"Overigens wil ik wel gezegd hebben dat er op dit moment in De Uithof nog voldoende parkeercapaciteit is. Kijk maar naar de parkeerplaats achter het Wentgebouw. Dat is wel een eind lopen, maar hij staat vrijwel altijd voor minstens een derde leeg."

Advertentie