Forse overwinning op huisjesmelker Chang

Body: 

Dat is nog eens een huurverlaging. Huurder Peter heeft een procedure gewonnen tegen de beruchte Utrechtse kamerverhuurster Betty Chang en betaalt nu 175 in plaats van 400 euro per maand.

Peter (die niet met zijn achternaam in dit artikel genoemd wil worden) stapte in januari naar de Huurcommissie met een klacht tegen huisbaas Chang. Diezelfde Huurcommissie bepaalde eind maart dat de door Chang gerekende huur veel te hoog is. Omdat Chang niet binnen de afgesproken termijn heeft gereageerd, is de uitspraak van de Huurcommissie bindend.

Dat is nog eens een huurverlaging. Huurder Peter heeft een procedure gewonnen tegen de beruchte Utrechtse kamerverhuurster Betty Chang en betaalt nu 175 in plaats van 400 euro per maand.

Peter (die niet met zijn achternaam in dit artikel genoemd wil worden) stapte in januari naar de Huurcommissie met een klacht tegen huisbaas Chang. Diezelfde Huurcommissie bepaalde eind maart dat de door Chang gerekende huur veel te hoog is. Omdat Chang niet binnen de afgesproken termijn heeft gereageerd, is de uitspraak van de Huurcommissie bindend.

De huurpijs van 400 euro per maand, die Peter sinds oktober 2010 betaalt voor zijn woning in Lombok, is “niet redelijk”, oordeelt de Huurcommissie. Wel redelijk is 175,50 euro, schrijft de Huurcommissie. Omdat de woonruimte ook nog lange tijd ernstige gebreken vertoonde, is de huur tijdelijk nog eens verlaagd naar 70,28 euro per maand.

Het gaat om een gebrek aan het kruipluik in de gang. “Het kruipluik (vezelplaat) in de gang … is door vochtinwerking aangetast. Het luik buigt hierdoor in belangrijke mate door, hetgeen een gevaarssituatie oplevert”, staat in de uitspraak van de Huurcommissie die DUB heeft mogen inzien van Peter.

Peter krijgt geld terug
Het gebrek is inmiddels gerepareerd. Peter krijgt al zijn te veel betaalde huur sinds oktober 2010 met terugwerkende kracht terug. Omdat  In zijn procedure is hij juridisch bijgestaan door de hulpdienst van de SP Utrecht, dat eerder melding maakte van Peters zaak.

Sinds eind vorig jaar roept ROOD Utrecht, de Utrechtse jongerenafdeling van de SP, bewoners van huizen van Chang op een huurverlaging te eisen bij de Huurcommissie. Chang is herhaaldelijk uitgeroepen tot huisjesmelker van het jaar door de studentenvakbond LSVB en de jongeren van de SP.

In totaal 30 huurders van Chang zijn met ROOD een procedure bij de Huurcommissie gestart. Van de groep van 30 huurders is Peter de eerste die een uitspraak van de Huurcommissie heeft. Van veel mensen loopt momenteel nog een procedure, anderen hebben ondertussen een schikking met Chang getroffen, vertelt Michiel Brouwer van ROOD Utrecht. 

Volgens Brouwer is het de eerste keer dat er op deze grote schaal door huurders actie wordt ondernomen tegen Chang. “Het voordeel van dit samen doen, is dat de angst om uitgezet te worden kleiner is. Naast jou zijn nóg 29 huurders die ook een procedure starten. Zo creëer je veiligheid en samenhorigheid.”

Geen vergunningen
Ook met de gemeente Utrecht is mevrouw Chang al jarenlang verwikkeld in een juridisch gevecht. De gemeente eist dat Chang tonnen betaalt omdat ze nooit vergunningen heeft aangevraagd om twintig panden te mogen verhuren. Via de rechter probeert de gemeente nu te zorgen dat Chang een groot deel van haar woningen niet meer mag verhuren.

Een pilot met huurteams, die misstanden als die bij Chang op de Utrechtse kamermarkt moeten tegengegaan, wordt, als het aan wethouder Bosch ligt, niet voortgezet. Volgens de wethouder is er niet genoeg geld om de huurteams in stand te houden. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de financiering van de huurteams. 

Video
Het SBS-programma Undercover in Nederland confronteert Betty Chang:

Facebook Twitter Whatsapp Mail