Fred Toppen nieuwe voorzitter U-raad

Fred Toppen wordt de nieuwe voorzitter van de Universiteitsraad. Hij volgt Matthias Jorissen op die deze functie vijf jaar heeft bekleed. Dat betekent wel dat er nu twee personeelszetels in de U-raad het komende academische jaar leeg blijven.

Fred Toppen is docent-onderzoeker bij de faculteit Geowetenschappen. Hij werkt al zo’n twintig jaar bij de Universiteit Utrecht. En is sinds september 2007 lid van de Universiteitsraad. In zijn woonplaats Houten is hij voorzitter en penningmeester van de PvdA

Doordat Toppen die voor het komende collegejaar universiteitsraadslid zou blijven, zijn zetel ‘inruilt’ voor het voorzitterschap zullen er het komende jaar twee zetels leeg blijven in de raad. Dat betekent dat er 12 studentleden en slechts 10 personeelsleden in de U-raad zitting zullen nemen.

Er is een plek vrij voor het personeel van de Beta/biomedische vertegenwoordiging – dat was al voor de verkiezingen bekend - en één in de alfa/gamma hoek. Personeelsleden worden voor een periode van twee jaar verkozen. Studentleden voor een jaar. Bij de volgende verkiezingen voor de studentengeleding zouden er ook verkiezingen kunnen worden uitgeschreven voor de twee vacatures in de personeelsgeleding, maar dat moet de nieuwe p-geleding bepalen.

Advertentie