Gedwongen ontslagen bij Diergeneeskunde

Vanwege financiële problemen en een “suboptimale bedrijfscultuur” gaat Diergeneeskunde flink reorganiseren op het departement Paard. Nog voor de zomer volgen gedwongen ontslagen. Bezorgde medewerkers spreken van “een schrijnend gebrek aan respect voor medewerkers”.

Er heerst een gelaten sfeer bij een door vakbond Abvakabo ingelaste medewerkersbijeenkomst op dinsdag 17 mei. Het bestuur is “minimaal transparant” over de bezuinigingen, zegt een wetenschappelijke medewerker vanuit de zaal. “Werken hier wordt steeds onplezieriger.” En: “De organisatie kraakt in haar voegen.”

Banen verdwijnen
Wat is er aan de hand? Van de 68,2 fte (voltijdbanen) die het departement Paard nu telt worden er 29,4 geschrapt. Aan de andere kant wordt 22,4 fte aan nieuwe functies gecreëerd, waarvan naar verwachting 15,6 fte worden ingevuld door zittend personeel. Voor 9,8 fte dreigt gedwongen ontslag. Midden juni wordt definitief duidelijk wie er weg moet. De nieuwe organisatiestructuur gaat in op 1 juli 2011.

Tot 1 mei gold een vrijwillige vertrekregeling voor medewerkers. Hier heeft een klein aantal medewerkers gebruik van gemaakt. Omdat er meer banen moeten verdwijnen heeft het faculteitsbestuur op 12 mei naar alle medewerkers van het departement Paard het nieuwe reorganisatieplan gestuurd.

Het college van bestuur heeft de voorgenomen reorganisatie op 11 mei besproken en goedgekeurd.

Door de plannen broeit het op het Departement Paard aan de Yalelaan in De Uithof. Veel medewerkers vrezen voor hun baan, of voor de werkdruk die er gaat ontstaan als er collega’s moeten vertrekken. Bovendien is er in de ogen van velen sprake van slechte communicatie, en zelfs intimidatie als het gaat om de reorganisatie.

Een medewerker van de paardenkliniek klaagt op de dinsdag belegde medewerkersbijeenkomst over de nu al hoge werkdruk: “Het is rennen, rennen en niet observeren.”

Verder spreek iemand van “aantoonbare intimidatie” bij een “gewipte” collega die nu ziek thuis zit.

Waarom een reorganisatie?
De reorganisatie is volgens het faculteitsbestuur van Diergeneeskunde noodzakelijk vanwege een nieuwe facultair verdeelmodel en korting op de Rijksbijdrage. Het bestuur houdt rekening met een korting op de Rijksbijdrage van 6 procent in 2012.

De wegvallende inkomsten compenseren door meer aan patiëntenzorg in de paardenkliniek te doen, is geen reële optie, aldus het bestuur. De paardensector is de laatste jaren hard getroffen door de economische situatie, dus die koers zou niet realistisch zijn.

Er is nog een heel andere reden voor de reorganisatie, en dat is de “suboptimale bedrijfscultuur” op het departement Paard. Uit een rapport van adviesbureau Turner van begin 2010 blijkt dat het departement niet optimaal functioneert. Gesproken werd onder meer over “besluiteloosheid”, “normvervaging”, een “verzuurde sfeer” en “matige klantgerichtheid en klantvriendelijkheid”.

Het faculteitsbestuur wil een “cultuuromslag” op het departement Paard. De blik moet naar buiten gericht worden in plaats van naar binnen, er moet een groter kostenbewustzijn zijn en een meer ondernemende werkhouding ontstaan, zo schrijft het bestuur in het reorganisatieplan. Om dit te bereiken kiest het bestuur voor een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe inrichting van werkprocessen.

Gevolgen voor het onderwijs
Klappen vallen onder meer bij het wetenschappelijk personeel. De disciplines Heelkunde en Inwendige Ziekten moeten het respectievelijk met 2 en 3,8 fte minder doen.

Toch verwacht het faculteitsbestuur dat het onderwijs niet zal lijden onder de reorganisatie. Voor het preklinisch onderwijs zijn er geen gevolgen. Bij het klinisch onderwijs is het de bedoeling studenten actief onderdeel te maken van het kliniekbedrijf. Meer casuïstiek dus, en “minder lang ingaan op iedere casus”.

Studenten gaan ook ingezet worden voor avond- en nachtdiensten in de kliniek. Daarmee nemen ze voor een deel de taken over van personeel in de kliniekondersteuning, waar 7,6 fte verdwijnt.

Meer doen met minder mensen
Volgens het bestuur is het mogelijk met minder mensen hetzelfde werk te doen, met dezelfde kwaliteit. Een andere indeling van werkprocessen en een cultuuromslag moeten dit mogelijk maken. Het reorganisatieplan rept over een “productiviteitsverhoging van circa 12 procent”.

Medewerkers zijn echter ernstig bezorgd dat de door het bestuur gestuurde doelen niet haalbaar zijn met minder fte. De voorgenomen reorganisatie is “niet acceptabel en getuigt van een schrijnend gebrek aan respect voor medewerkers”, schrijven medewerkers in een brandbrief die op 4 mei is gestuurd aan het college van bestuur.

In de brief, ondertekend door 35 medewerkers van het departement, wordt het college van bestuur gevraagd de plannen opnieuw te bekijken.

De werkdruk is volgens de medewerkers van Paard al hoog. Het zou voor velen niet mogelijk zijn om al hun vakantiedagen op te nemen. Dezelfde kwaliteit en patiëntenstroom volhouden met minder medewerkers zou niet mogelijk zijn.

Compensatie voor nachtwerk
Daarnaast is er forse kritiek op de compensatieregeling voor werken tijdens avonden, nachten en weekenden, de zogenaamde AZZ-regeling, die geldt voor de gehele faculteit. Een nieuwe, versoberde regeling is pas een dag voordat de faculteitsraad hierover moest stemmen, voorgelegd aan de raadsleden. Hierdoor zijn de raadsleden “zonder de consequenties te beseffen akkoord gegaan”.

Bovendien is de regeling niet vooraf voorgelegd aan het Lokaal Overleg, het centrale overleg tussen werkgever en werknemers. Dat had gezien het “CAO-achtig karakter” wel gemoeten, vinden de medewerkers.

Het managementteam van Diergeneeskunde ontkent bovenstaande bewering. In een schriftelijke reactie op de medewerkersbrief wordt gesteld dat de nieuwe AZZ-regeling een wéék voor de faculteitsraadvergadering is verstuurd. Bovendien zou de regeling al in februari naar vakbond Abvakabo en het Lokaal Overleg gestuurd zijn. Die partijen zijn uitgenodigd om gezamenlijk op te trekken in de uitwerking van het voorstel. Maar van beide partijen is geen reactie ontvangen, aldus het managementteam.

De AZZ-regeling moet nog in het Lokaal Overleg besproken, vertelt Wil Remmers, vertegenwoordiger van de Utrechtse afdeling van Abvakabo. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor juni. Hij is van mening dat de faculteit eerst het Lokaal Overleg moet consulteren over de regeling. Remmers: “De faculteitsraad kan niet zomaar op eigen houtje deze regeling goedkeuren.”

Donderdag 19 mei vergadert de faculteitsraad met het bestuur over de reorganisatie. De raad kan een niet-bindend negatief advies geven aan het bestuur, maar de plannen niet tegenhouden. Op de medewerkersbijeenkomst op dinsdag 17 mei konden leden van de raad nog niet zeggen of ze voor of tegen stemmen. 

Advertentie