'Geef buitenpromovendi meer aandacht'

Universiteiten moeten meer aandacht hebben voor mensen die in hun vrije tijd aan een proefschrift werken. De zogeheten buitenpromovendi zijn momenteel vrijwel onzichtbaar, terwijl ze de helft van alle promoties voor hun rekening nemen.

Dat vindt [campus]OrléoN, het netwerk voor buitenpromovendi. Vanavond is er een congres over de buitenpromovendus, waar oprichter Floor Basten een rapport overhandigt aan de voorzitter van universiteitenvereniging VSNU.

Sommige mensen willen graag een proefschrift schrijven, maar niet als gewone promovendus aan een universiteit gaan werken. Ze doen dit in hun vrije tijd, of ze spreken met hun werkgever af dat ze een deel van hun werktijd eraan mogen besteden. Ze zoeken contact met een hoogleraar en gaan aan de slag. Het zijn bovendien niet alleen mannen van middelbare leeftijd, zoals het cliché wil. Er lijken steeds meer jongeren als buitenpromovendus aan de slag te gaan.

Niemand weet hoeveel buitenpromovendi er zijn, want dat wordt niet bijgehouden. Universiteitenvereniging VSNU maakte vorig jaar een schatting. Zij keek naar het aantal doctorstitels dat jaarlijks wordt verleend en vergeleek dat met het aantal promovendi in dienst van universiteiten. De VSNU denkt dat buitenpromovendi de helft van alle promoties voor hun rekening nemen.

Volgens Basten is er weinig belangstelling voor de buitenpromovendi. “Ze horen er niet echt bij. Ze zweven als een soort satellieten om de leerstoelprogramma’s heen. Hoogleraren laten ook veel van de buitenpromovendi zelf afhangen en nemen weinig verantwoordelijkheid voor het promotietraject.”

Er mag wel iets verbeteren in de omgang met buitenpromovendi, vindt ze. “Om iets kleins te noemen: van de dertig promovendi die ik heb gesproken heeft niet eens de helft digitaal toegang tot de universiteitsbibliotheek. Dan moet iemand uit Sittard naar Leiden heen en weer reizen. Dat heeft te maken met copyrights en zo, maar zoiets valt toch op te lossen met een nulaanstelling?”

Volgens Basten heerst er een zekere smetvrees aan de universiteit voor onderzoek in de praktijk. Zelf onderzocht ze als buitenpromovendus de onderwijsvernieuwing aan de Nijmegen business school. “Voor zulk soort onderwerpen zou meer belangstelling mogen zijn.”

De campus geeft zelf cursussen en ondersteuning aan buitenpromovendi, maar is ook van plan hoogleraren te trainen in de begeleiding.

Hoger Onderwijs Persbureau

Advertentie