Geef je stem aan de faculteitsraad

“Als je in Tilburg in de faculteitsraad terecht komt, heerst er het gevoel dat je écht iets hebt bereikt. De faculteitsraad leeft in Utrecht minder.” De verkiezingen voor de Universiteitsraad en de faculteitsraad zijn vandaag van start gegaan. 

Het is voor studenten niet altijd even duidelijk wat het werk van de faculteitsraad inhoudt en dat is te merken. De faculteit Geowetenschappen houdt geen verkiezingen bij een gebrek aan kandidaten. Iris de Laat, studentlid van de faculteitsraad van Geowetenschappen ziet dat studenten in andere steden veel meer betrokken zijn bij facultaire verkiezingen: “De faculteitsraad leeft hier minder. Als ik verhalen hoor uit andere steden, dan zijn daar super veel verkiezingen. Bijvoorbeeld in Tilburg. Als je daar in de faculteitsraad terecht komt, heerst er het gevoel dat je écht iets bereikt hebt. Als je hier vertelt dat je in de faculteitsraad zit, krijg je vaak de vraag: ‘Faculteitsraad, wat is dat ook alweer?’ Dat komt misschien omdat studenten zich meer verbonden voelen met hun eigen opleiding dan met de faculteit. Je hebt medezeggenschap op het niveau van de opleiding, het departement, de faculteit en de universiteit. Ik denk dat studenten zich niet altijd met al die groepen kunnen identificeren.” 

De raad kan ook niet overal even veel invloed op uitoefenen. Peter de Lange, student-lid van de faculteitsraad van REBO: “Je kunt niet eigenhandig de hoorcolleges interessanter maken, of de werkcolleges kleinschaliger. Dat frustreert soms wel eens.” De Laat is het daar mee eens: “Je moet niet denken dat je de wereld kan veranderen. Maar als je zelf met initiatieven komt, staan ze daar zeker voor open.” En die initiatieven werpen hun vruchten af. Zo heeft Peter onlangs de uitslag van een uitgebreide studentenenquête aangeboden aan de directeur van de universiteitsbibliotheek om zo de indeling van de bibliotheek praktischer te maken en heeft Iris zich succesvol ingezet voor het behoud van de bestuursbeurzen van de studieverenigingen van Geowetenschappen. De invloed van de faculteitsraad is niet vanzelfsprekend, maar Iris en Peter vinden beiden dat het faculteitsbestuur goed naar de raad luistert en de ideeën van de studentleden serieus neemt.

Lees hier het complete interview

CW 

Stemmen voor de U-raad en jouw faculteitsraad kan tot en met 21 mei op http://verkiezing.uu.nl/

Advertentie