Geen tien meer voor coassistenten

Blinken Utrechtse geneeskundestudenten echt uit, of geven de begeleiders van de coassistenten hen gewoon te gemakkelijk een 9 of een 10? De opleiding denkt het laatste.

Ineens waren ze weg van de beoordelingsformulieren van de Utrechtse coassistentschappen: de tienen. Waar waren ze gebleven, wilde de faculteitsraad weten. “De beoordeling van onze studenten is geschoeid op de Nederlandse schaal van 1 tot 10”, verwoordt de voorzitter van de faculteitsraad van Geneeskunde Martien Quaak de kritiek. “Als dan de 10 van de beoordelingslijst wordt geschrapt, is dat tegen de afspraken die we hebben gemaakt in de OER, de Onderwijs en Examenregeling.”

Wat bleek. Het was de examencommissie en de opleiding opgevallen dat coassistenten te vaak hun stage afsloten met een 8 of hoger en dat er zelfs regelmatig een 10 werd gegeven. De beoordeling moest anders worden georganiseerd, was de conclusie. Na ruim een jaar nadenken, zegt opleidingscoördinator Anke Bootsma, kregen de coassistenten deze zomer nieuwe formulieren mee waarop veel duidelijker dan voorheen per co-schap de te beoordelen items vermeld zijn. De 10 werd geschrapt en de 9 mag alleen nog worden gegeven als deze schriftelijk wordt onderbouwd.

Volgens de faculteitsraad is het schrappen van de 10 niet de oplossing voor de vraag waar de opleiding mee zit. “Als de beoordelaars van coassistenten systematisch te hoge cijfers geven, moet je dáár wat aan doen.” 

De faculteitsraad en de examencommissie kwamen voor de huidige studenten tot een voorlopige afspraak. Alle beoordelaars hebben inmiddels een brief gekregen waarin staat dat ze toch een 10 mogen geven. Mits deze beargumenteerd is en mits ze nog niet eerder zo’n voortreffelijke coassistent hebben gehad, zei professor Van den Tweel in de faculteitsraad. Bootsma: “We verwachten nu dat beoordelaars daardoor beter zullen nadenken voordat ze zo’n hoog cijfer geven.”

Briljante studenten

De hamvraag is natuurlijk of de beoordelaars inderdaad te hoge cijfers geven of dat de Utrechtse Geneeskundestudent gewoon boven gemiddeld goed is in het lopen van een co-schap. Bootsma: “We hebben geen aanwijzingen dat hier in Utrecht alleen de briljante studenten zitten. We zijn ook mede in actie gekomen, omdat de echt goede studenten bij ons kwamen protesteren; zij vonden dat ze zich niet meer konden onderscheiden van de gemiddelde student.”

Volgens Bootsma is het een probleem dat de driejarige master Geneeskunde voornamelijk bestaat uit het lopen van individuele co-schappen en andere stages. Hier krijgen de meeste studenten een hoge beoordeling voor. “Er dreigt een cum laude-inflatie."

Bootsma verwacht dat de cijfers door de nieuwe beoordelingsformulieren gedifferentieerder en lager zullen zijn. Iets wat Quaak van de faculteitsraad ook denkt, maar hij vreest dat beoordelaars nu niet hoger gaan dan een 8 omdat ze anders hun cijfer moeten beargumenteren. “En dat is meer werk.”

Ondertussen zitten de examencommissie en de opleiding niet stil. Afhankelijk van de beoordelingen waarmee coassistenten nu ‘thuiskomen’ kan de OER voor de studenten die in september aan hun master Geneeskunde beginnen, nog worden aangepast. Er kunnen dan nieuwe afspraken worden gemaakt over negens en tienen. Begin april wordt daar meer duidelijk over, zegt opleidingsdirecteur Marijke van Dijk.

GK

Advertentie