Geen uitbreiding scriptieprijs

Er komt geen aparte prijs voor scripties van eenjarige master-programma’s. Rector Bert van der Zwaan legde maandag het voorstel van de universiteitsraad om de bestaande prijs uit te breiden naast zich neer. Zijn argumentatie: ook in de huidige opzet maken studenten van academische masters kans om de prijs te winnen.

Bij de universiteitsraadvergadering op 19 september pleitte universiteitsraadslid en docent Antropologie Diederick Raven voor een splitsing van de scriptieprijs. Deze prijs wordt sinds 2007 elk jaar uitgereikt aan de beste masterscriptie en bestaat uit een geldbedrag van 1500 euro. De afgelopen vier jaar won telkens een student van een tweejarige onderzoeksmaster. Volgens Raven is dat logisch, omdat deze scripties van een “grotere intellectuele rijpheid” getuigen. Juist daarom vindt hij het eerlijker een tweede prijs in het leven te roepen voor studenten van eenjarige masters.

Van der Zwaan heeft het idee overwogen, maar noemt een tweede prijs niet wenselijk. “Sowieso doen er maar weinig scripties aan de prijs mee.” Volgens hem wordt het verschil tussen eenjarige en tweejarige masterprogramma’s meegewogen bij het toekennen van de prijs. Van der Zwaan: “Beide soorten zijn dus welkom om mee te dingen en worden op hun merites gewogen.”

Marie-Jet Fennema, secretaris van de scriptieprijs-jury, bevestigt dat inderdaad “een aantal” van de achttien ingeleverde scripties voor de in september uitgereikte prijs afkomstig was van studenten die een eenjarige master deden. Fennema is dan ook geen voorstander van een splitsing van de prijs: “Je vergelijkt sowieso appels met peren, want er zijn veel verschillende soorten scripties. De jury let daarom op verschillende aspecten. Is de student iemand die in vuur en vlam staat voor het onderzoek? Kan hij aangeven waarom hij tot dit onderzoek is gekomen? Bovendien wordt er gekeken hoe zelfstandig het onderzoek is uitgevoerd.” Ook vreest Fennema dat de instelling van twee prijzen zou resulteren in een ‘A- en een B-prijs’. Fennema: “Maar de scripties worden echt per stuk bekeken en academische masterstudenten maken dus ook kans.”

Advertentie