GeenStijl overdrijft UU-subsidie Cramer

De UU heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro subsidie van het Rijk gekregen in het kader van het programma 'Kennis voor Klimaat'. Niet 50 miljoen, zoals GeenStijl eerder meldde, aldus staatsecretaris Joop Atsma.

Eind juni schreef GeenStijl dat Jacqueline Cramer in 2007 als minister 50 miljoen euro "belastinggeld" naar de UU "sluisde" in het kader van klimaatonderzoek. “Duurzaamheidsbelangenverstrengeling” volgens GeenStijl, omdat Cramer zich voor én na haar ministerschap in dienst van de UU bezighield en -houdt met duurzaamheidsonderzoek.

Bij de PVV vonden ze deze gang van zaken kennelijk ook erg verdacht, getuige de Kamervragen (pdf) die Richard de Mos heeft gesteld.

Maar volgens Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, kloppen de genoemde subsidiebedragen niet. Atsma schrijft dat er inderdaad 50 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor klimaatonderzoek, maar dat er tientallen organisaties (overheden, bedrijven, kennisinstellingen) meedoen aan het programma, niet alleen de UU. Bovendien moeten deelnemende organisaties de helft van de projectkosten zelf financieren.

Cofinanciering
Tot nu toe is aan de UU een bedrag van circa 1,2 miljoen toegekend, na vaststelling van eigen bijdrage aan cofinanciering van 1,0 miljoen, schrijft Atsma (pdf). Het uiteindelijke subsidiebedrag kan nog oplopen, omdat het programma 'Kennis voor Klimaat' tot eind 2014 loopt.

Afgelopen juni werd het Utrecht Sustainability Institute (USI) gepresenteerd, een initiatief van de Universiteit Utrecht samen met TNO en Deltares. Het instituut wil kruisbestuiving tussen onderzoekers en marktpartijen op het gebied van klimaatonderzoek verbeteren. UU-hoogleraren Jacqueline Cramer en Herman Wijffels zijn de belangrijke motoren achter het USI.

Advertentie