Gekort Parnassos toch populair

Vorig voorjaar verbrak de Hogeschool Utrecht de samenwerkingsovereenkomst met Parnassos. Hierdoor liep het centrum zo’n 10 procent van haar subsidie mis. Daarom werden er sinds september hogere tarieven gerekend voor studenten van de hogeschool, wat zorgde voor een verlaging van het aantal inschrijvingen. Van Merriënboer: “HU-studenten vormden altijd zo’n 10 tot 12 procent van onze cursisten. Daar zijn er nu nog maar een paar van overgebleven. Logisch, want zij moeten nu twee keer zoveel betalen voor een cursus.” 

Daarnaast bezuinigde ook de universiteit op Parnassos, zodat de instelling genoodzaakt was haar vestiging in de Uithof, de Salon, te sluiten. Veel creatieve cursussen kwamen hierdoor te vervallen. Ondanks deze tegenslagen is de directeur niet ontevreden: “Naar verhouding is het aantal cursisten gelijk gebleven sinds de bezuinigingen. Sinds 2005 vertoonde het aantal inschrijvingen een stijgende lijn, die nu dus stagneert. In deze tijd is dat zeker niet slecht.”

Zoals elk jaar, komt Parnassos ook dit seizoen met enkele nieuwe initiatieven. Zo startte er vorige maand een Cabaretpodium. Maandelijks geeft een cabaretier een voorstelling, die studenten tegen een laag tarief kunnen bezoeken. De eerste keer trad de stand-up comedy-groep ‘De Hyena’s’ op. “Dat was een heel groot succes”, aldus Van Merriënboer. “De avond werd gehouden in de uitverkochte bar en er hing een heel leuke sfeer.” 

Op 16 november is de eerste avond van 'Pollination @ Parnassos Live', een ander nieuw initiatief. In samenwerking met Pollination wordt elke maand een muzikale avond in de Parnassos Bar georganiseerd. Hier kunnen nieuwe bands uit binnen- en buitenland zich niet alleen presenteren, maar ook samen spelen en elkaar zo inspireren.

Advertentie