Geo’s zetten in op meer vrouwen

Body: 

In de faculteit Geowetenschappen zullen op korte termijn boven de vaste formatie twee vrouwelijke hoogleraren worden aangesteld. De bedoeling is dat de twee nieuwe hoogleraren - bij gebleken geschiktheid - over vijf jaar de plaats innemen van wegens emeritaat vertrekkende collega’s.

In de faculteit Geowetenschappen zullen op korte termijn boven de vaste formatie twee vrouwelijke hoogleraren worden aangesteld. De bedoeling is dat de twee nieuwe hoogleraren - bij gebleken geschiktheid - over vijf jaar de plaats innemen van wegens emeritaat vertrekkende collega’s.

Met dit besluit heeft het bestuur van Geowetenschappen een unieke manier gevonden om zonder een omstreden quotaregeling toch een voorkeursbeleid voor vrouwelijke hoogleraren te introduceren. Gedurende de eerste vijf jaar wordt hun aanstelling betaald uit een speciaal voor dit doel opgebouwde beleidsreserve.

Volgens decaan Bert van der Zwaan is het hoognodig om binnen Geowetenschappen te streven naar een groter percentage vrouwelijke hoogleraren. “Met vier vrouwen op een totaal van 49 hoogleraren is er op dit moment sprake van een forse onbalans. Door nu uit onze reserve twee vrouwen aan te stellen, die op termijn twee mannelijke collega’s kunnen vervangen, groeien we op een heel natuurlijke manier naar een evenwichtiger situatie toe.

Gezien de aard van de faculteit zal een van de twee nieuwe hoogleraren worden gezocht in de bètahoek, terwijl de ander uit de gammasfeer afkomstig moet zijn. Op de vraag of zijn faculteit met een dermate forse financiële reserve niet in een enorme luxepositie verkeert, reageert Van der Zwaan ontkennend.

“Ook wij zitten financieel krap, maar we hebben de afgelopen drie jaar heel bewust en zorgvuldig gespaard voor deze en een paar andere prioriteiten. In theorie zou elke faculteit daar naar onze mening bij zorgvuldig beleid toe in staat moeten zijn, al zijn er begrijpelijke erfenissen die dergelijk nieuw beleid vaak in de weg staan.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail