Geo zoekt vrouwelijk talent

Geowetenschappen gaat op zoek naar talent. Dat varieert van het scouten van studenten, het begeleiden van goede jonge onderzoekers en het binnenhalen van vrouwelijk talent. De  faculteit heeft geld vrijgemaakt om twee vrouwelijke hoogleraren te werven.

Hoe bind je talentvolle onderzoekers en docenten aan jouw faculteit? Met die vragen in het achterhoofd gingen decaan Ronald van Kempen en vice-decaan Piet Hoekstra aan de slag.

Dat begint al met de studenten. Docenten moeten oog hebben voor de talentvolle studenten. En dan niet alleen de studenten met goede cijfers, maar degene die uitblinken in creativiteit, motivatie en academische houding. Deze studenten kun je wat extra’s bieden, bijvoorbeeld met een buitenlandse stage, een speciaal onderwijsprogramma of door ze in te zetten als junior-docent. De faculteit wil op jaarbasis vier tot zes onderzoeksbeurzen ter beschikking stellen. Oorspronkelijk bedoeld om een onderzoeksvoorstel te maken, maar de faculteitsraad leek dat niet zo’n verstandig idee. Je kunt van studenten immers niet verwachten dat ze een NWO-onderzoeksvoorstel schrijven.

Ook wil de faculteit talentvolle jonge onderzoekers beter gaan begeleiden. Zo krijgt een talentvolle promovendus ondersteuning bij het uitstippelen een loopbaan. Dat kan bijvoorbeeld een postdoc stage in het buitenland zijn of ondersteuning bij een tijdige start voor een aanvraag van een  Veni-subsidie bij onderzoeksorganisatie NWO. Ook jonge contractonderzoekers met talent krijgen extra steun, onder meer door ze te stimuleren congressen te bezoeken of vaker internationaal te publiceren.

Speciale aandacht is er voor vrouwelijk talent. Het aantal vrouwen in hogere rangen is bij de faculteit heel klein. Reden om daar extra aandacht aan te besteden. Maar hoe? Een idee is om voor vrouwen een coach in te stellen. Prima, vonden de faculteitraadsleden, maar maak het niet te betuttelend. De zinsnede om de coach 5000 euro te geven ‘wanneer het daadwerkelijk gelukt is om een vrouw in een hogere rang te krijgen’, werd als vrouwonvriendelijk afgeserveerd.

Heel concreet is het plan om twee vrouwelijke hoogleraren voor vijf jaar aan te stellen. Een bijzonder initiatief, omdat de faculteit op zoek gaat naar professorabele kandidaten en dan kijkt in hoeverre hun vakgebied past binnen de faculteit. Normaal is er een leerstoel waarbij kandidaten gezocht worden. “Het is anders,” geeft decaan Van Kempen toe. “Wat niet wegneemt dat de kwaliteit van de kandidaten goed moet zijn en aan de eisen van het college van promoties moeten voldoen. En het is nodig. Ik schaam mij ervoor hoe weinig vrouwen wij in hoge rangen hebben.”

Eerst is een commissie op zoek naar mogelijk geschikte vrouwen, daarna zal ook gekeken worden of de opdracht die ze voor zich zien past binnen de faculteit. In de benoemingscommissie zullen vrouwen rijkelijk vertegenwoordigd zijn. De faculteit financiert de vrouwen voor vijf jaar, daarna zou het departement zelf de betaling voor zijn rekening moeten nemen.

Advertentie